Kandidaat-voorzitter van Groen, Björn Rzoska, laat tegenover De Zondag optekenen dat, tijdens de campagne, het vingertje […] terug [was]”. “Dat moet anders”, klinkt het beslist.

Hoewel Groen afgelopen verkiezingen groeide, werd de voorspelde ‘groene golf’ maar een klein ‘golfje’, iets wat binnen de partij de verhoudingen op scherp zette. Ook tijdens de campagne boterde het niet tussen enerzijds Rzoska en anderzijds Almaci en Calvo. Zo vielen de pleidooien voor meer realisme van de kandidaat-partijvoorzitter niet al te best. Volgende week zaterdag hakken de leden van Groen uiteindelijk de knoop door en zullen ze bepalen of Almaci of Rzoska de voorzittershamer mag vasthouden.

Rzoska: “Het vingertje? Dat moet anders”

De opdracht die Rzoska zichzelf geeft? De “perceptie doorbreken” dat kiezers een deel van hun wedde moeten opgeven voor het klimaatbeleid, iets wat de groenen pijn deed tijdens de verkiezingen. “Onderzoek van Stefan Walgrave toont ook aan dat we tijdens de campagne maar liefst drie procent van de kiezers zijn verloren. We moeten daar lessen uit trekken. We hebben ons, volgens mij, te veel laten opsluiten in het klimaatverhaal, en zijn dat sociaal verhaal uit het oog verloren. Wij moeten gevoeliger zijn voor de betaalbaarheid van klimaatbeleid. Elke maatregel moet daarop afgetoetst worden”, stelt Rzoska tegenover De Zondag.

Een ander pijnpunt volgens de kandidaat-voorzitter? “Het vingertje was terug in de campagne. Dat was niet goed. Dat moet anders”, klinkt het. Rina Rabau, de running mate van Rzoska, neemt in dat verband “een voorbeeld aan Jonathan Safran Foer“. “Vraag de mensen een inspanning binnen hun limieten. We gaan anders moeten eten, want vleesproductie is vervuilend. Maar de mensen moeten zich niet schuldig voelen als ze twee keer per week vlees eten”, klinkt het bij Rabau.

“Wij moeten de mensen niet culpabiliseren”, vervolgt Rzoska. “Wij moeten ijveren voor systemische veranderingen. Het mooiste voorbeeld vind ik de slimme kilometerheffing. Dat verschuift de belasting van bezit naar gebruik. Maar wie geen alternatief heeft of wie kwetsbaar is, moet niet extra betalen. Dat is betaalbaar en sociaal klimaatbeleid”, aldus de kandidaat-voorzitter tegenover De Zondag.