Moest zich op dit moment een nieuwe terreurdreiging voordoen, zoals we die gekend hebben na de aanslagen in Parijs in 2015 en in Brussel en Zaventem in 2016, dan zou onze federale politie niet in staat zijn om deze het hoofd te bieden. Dat staat te lezen in een rapport over de werking van de federale politie en De Tijd. Het rapport werd opgesteld door de federale politieraad – waarin burgemeesters, experts, topmagistraten en politiechefs zetelen.

“Er is geen personeelsreserve en het statuut is te rigide om mensen van de ene naar de andere zuil te verhuizen”, zo stelt de voorzitter van de federale politieraad en professor Willy Bruggeman ook via BELGA. “Telkens als een nieuw fenomeen opduikt, heeft de politie het moeilijk om te overleven. En dan spreek ik nog niet over terreuraanslagen, die heel bijzonder zijn en waarbij alles uit de kast moet worden gehaald.” Bij een hoge terreurdreiging is er gewoonweg “geen capaciteit meer voor andere criminaliteit”, klink het eveneens in De Tijd.

Wegpolitie en spoorweg-politie kunnen nu werk al niet aan

De cijfers in het rapport maken een en ander duidelijk. Het budget van de federale politie is immers sinds 2012 gezakt met 15 procent. Sinds 2013 zijn er 394 mensen minder. Extra pijnlijk als je de belofte van Michel I uit 2015 in beschouwing neemt om meer blauw op straat te realiseren. “Bij de gerechtelijke politiediensten is er een personeelstekort van 14,8 procent en bij de bestuurlijke diensten van bijna 20 procent”, vervolgt Bruggeman. “Zulke tekorten kan je nog moeilijk verantwoorden als het gaat om prioritaire diensten.” 

De onderfinanciering is zelfs zo intens dat de spoorwegpolitie en federale wegpolitie nu reeds hun taken niet kunnen uitvoeren. “Ik rij veel met de auto. Wanneer zie je de wegpolitie nog? Nooit, behalve als ze een ongeval moet vaststellen”, luidt het verder. “In Nederland kan ik nooit rijden zonder een politieman op de motor of in de auto te zien. Waarom de snelwegen? Dat zijn de snelwegen van de criminaliteit. Als ik een crimineel was, zou mijn eerste zorg zijn zo snel mogelijk op de snelweg te geraken.”

(Artikel gaat verder onder de tweet uit augustus.)

Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput roept naar aanleiding van het rapport op tot het vrij maken van meer middelen voor de federale politiediensten. “De 200 miljoen euro die eenmalig is vrijgemaakt bij de terreurdreiging volstaat niet”, zegt de liberaal. “We hebben 500 à 900 miljoen euro extra nodig voor politie, justitie, brandweer en defensie. We moeten weer investeren in onze basisveiligheid.” Eerder in augustus riep dezelfde Vandenput ook al op tot meer aanwervingen binnen de federale politie. Deze rekrutering moet ook de pensioneringsgolf die aan de gang is bij de politie counteren.