Een amendement van de extreemlinkse PVDA op de noodbegroting – de ‘voorlopige twaalfden’ – is dankzij een wisselmeerderheid van sp.a, PS, Ecolo-Groen en… Vlaams Belang onverwacht goedgekeurd. Zo werd er een budget van 400 miljoen euro extra op jaarbasis vrijgemaakt voor verpleegkundig personeel. Een volledige blokkering van de overheid dreigt nu wel omdat er na de goedkeuring van een amendement vijf dagen lang niet kan gestemd worden over een volledige begrotingstekst. En tegen 1 november moet de noodbegroting zeker goedgekeurd worden of er komt een overheidsblokkering, schrijft ook BELGA.

Als een regering ontslagnemend is, kan er in principe geen nieuwe begroting gemaakt worden, maar moet men werken met ‘voorlopige twaalfden’. Dat wil zeggen dat men elke maand in een ontslagnemende periode regeert met het budget van het vorige jaar, gedeeld door twaalf. Dat draait veelal uit op een routineuze goedkeuring in de Kamer, maar donderdagavond sloegen PVDA en Vlaams Belang iedereen met verbazing.

De PVDA diende immers een amendement in voor éxtra uitgaves. Dit voor verpleegkundig personeel en goed voor 400 miljoen euro. Het amendement kreeg vervolgens steun van sp.a, de PS, Ecolo en Groen, maar ook onverwacht van Vlaams Belang. Hierdoor moet de stemming over gehele tekst van de voorlopige twaalfden wachten tot volgende week donderdag, middenin de herfstvakantie. Als het dan niet lukt en er is geen noodbegroting voor 1 november, kan de overheid geen betalingen meer doen of belastingen innen en gaat ze in een soort van ‘shutdown’.

Meerderheidspolitici verwijten PVDA en Vlaams Belang de eigen slechte begrotingscijfers

De politici van de meerderheid reageren misnoegd en verontwaardigd. “Op een drafje een uitgave doen die op jaarbasis op meer dan 400 miljoen neerkomt, dat vind ik onverantwoord”, reageerde een boze CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten deze ochtend op Radio 1. “En dat PVDA en het Vlaams Belang spelletjes willen spelen, dat zou ik nog verwachten, maar dat groenen en socialisten zoiets goedkeuren vind ik totaal onverantwoord.” Sterker, Verherstraeten hanteert de fouten en mislukkingen van Michel I om de oppositie te waarschuwen. Je kan “niet improviseren en 400 miljoen euro uitgeven zonder te zeggen hoe je dat gaat betalen, [net] op het ogenblik dat de effectentaks door het Grondwettelijk Hof is vernietigd en Europa ons zegt dat we niet goed bezig zijn. Dat is met vuur spelen naar de komende generaties toe.”

Ook Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert hanteert de huidige budgettaire wantoestand georganiseerd door onder meer zijn partij in Michel I als argument: “Zomaar eventjes 400 miljoen euro per jaar extra uitgaven op een bierkaartje schrijven en laten goedkeuren waarna de staatsfinanciën nog in zwaardere problemen zitten, is onverantwoord gedrag”, klinkt het op zijn Twitterpagina. Zowel CD&V als Open Vld vinden de mogelijke blokkering dan ook een extra reden om snel werk te maken van een paarsgele federale regering die dan een nieuwe begroting kan opstellen.

Van Grieken niet onder de indruk

Bij Vlaams Belang is men echter niet onder de indruk. “Ik heb geen lessen te krijgen van CD&V of Open Vld. Door die traditionele partijen hebben wij nu een immense staatsschuld. Dat is pas onverantwoord”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken via Radio 1. Het zou verder gewoon om een pragmatische, toevallige overeenkomst gaan. “Er is geen stemafspraak met PVDA geweest. Maar wanneer een voorstel de mensen ten goede komt, dan maakt het voor ons niet uit waar het vandaan komt. Het is niet belangrijk welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt.”

Van Grieken maakt overigens allicht niet onbewust gebruik van deze zegswijze. “Het maakt niet uit of een kat wit of zwart is, als hij maar muizen vangt” is oorspronkelijk een uitspraak van voormalig Chinees leider Deng Xiaoping, gemaakt in 1978 als commentaar bij een pragmatische correctie op het maoïstische, dogmatisch-extreemlinkse planeconomiemodel. De PVDA kent haar oorsprong als een maoïstische partij.

Lees ook:

Michel – straks EU-president – “woedend” over eigen tekorten