Toen vorige week – onder impuls van de radicaal-linkse PVDA – een amendement ten voordele van het verpleegkundig personeel werd goedgekeurd, waren de regeringspartijen not amused. “Onverantwoord gedrag”, klonk het bij Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert. Nu donderdag wil Open Vld de noodbegroting, inclusief het PVDA-amendement, goedkeuren. “We kunnen de werking van de overheid niet hypothekeren”, stelt Lachaert tegenover Radio 1-programma De Ochtend.

Als een regering ontslagnemend is, kan er in principe geen nieuwe begroting gemaakt worden, maar moet men werken met ‘voorlopige twaalfden’. Dat wil zeggen dat men elke maand in een ontslagnemende periode regeert met het budget van het vorige jaar, gedeeld door twaalf. Dat draait veelal uit op een routineuze goedkeuring in de Kamer, maar vorige week sloeg PVDA (met steun van het Vlaams Belang) iedereen met verbazing. De reden? De radicaal-linkse partij diende een amendement in voor éxtra uitgaves ten voordele van het verpleegkundig personeel.

Het gevolg? De stemming over de gehele tekst van de voorlopige twaalfden moest wachten tot vandaag. Krijgt de noodbegroting geen goedkeuring, dan kan de overheid geen betalingen meer doen of belastingen innen en gaat ze in een soort ‘shutdown’. De regeringspartijen reageerden alvast ‘not amused’. “Op een drafje een uitgave doen die op jaarbasis op meer dan 400 miljoen neerkomt, dat vind ik onverantwoord”, stelde een boze CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Ook Egbert Lachaert omschreef de handelingen van de oppositie als “onverantwoord”.

Lachaert: “We kunnen de werking van de overheid niet hypothekeren”

Toch zal Open Vld het amendement vandaag goedkeuren. “We kunnen de werking van de overheid niet hypothekeren”, motiveert Lachaert – in het licht van een mogelijke ‘shutdown’ – de opmerkelijke stemintentie. Wel betreurt de liberaal dat de wijze waarop de zorg meer middelen krijgt “een beetje holderdebolder” verloopt. “Je keurt nu een budget goed, maar je weet niet goed waaraan het gespendeerd moet worden”, stelt hij tegenover Radio 1-programma De Ochtend. Volgens Lachaert was het beter om eerst een wettelijke basis te creëren.

PVDA-voorzitter Peter Mertens volgt de liberaal niet. “Ik verwacht ook dat dit wordt omgezet in een KB. De regering moet dit uitvoeren”, citeert BELGA de radicaal-linkse politicus. Mertens verzet zich tegen de kritiek dat de nieuwe middelen voor de zorgsector voor extra begrotingsproblemen zullen zorgen. Er is een gat in de begroting van 11 miljard euro, en de voormalige meerderheid verwijt de PVDA dat ze de begroting doet ontsporen met een noodfonds van €67 miljoen voor de zorg. De olifant verwijt de muis: ‘zeg, stop eens met stof maken!'”, aldus Mertens.

Lees meer:

Opschudding in Kamer: VB stemt met PVDA voor extra verplegersgeld