Na een aarzelend begin, neemt het aantal kandidaturen voor het voorzitterschap van de Vlaamse christendemocraten toe. Naast Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka en Raf Terwingen stelt ook de ambitieuze Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zich kandidaat. Een van zijn speerpunten? “Meer luisteren naar onze mensen, die veel kennis hebben van zaken en die geëngageerd zijn op lokaal niveau”.

De forse verkiezingsnederlaag – de christendemocraten verloren zo’n kwart van hun kiezers – noopt CD&V volgens Mahdi tot drastische ingrepen. “We staan op het punt dat het ‘do or die’ is voor de partij. Dus is het belangrijk dat we daar iemand zetten die de vernieuwingsoperatie ambitieus wil invullen. Ik denk dat ik het voordeel heb om die vernieuwende kandidaat te zijn”, citeert VRT NWS de ambitieuze jongerenvoorzitter.

Meer concreet bepleit Mahdi een betere communicatie en inhoudelijke verdieping. “We moeten de christendemocratie meer op de kaart zetten als ideologie. We moeten ervoor zorgen dat CD&V weer een merk is dat aanslaat bij de kiezer”, klinkt het. Tevens moeten de leden meer inspraak krijgen. “We moeten veel meer luisteren naar onze mensen, die veel kennis hebben van zaken en die geëngageerd zijn op lokaal niveau”, citeert VRT NWS Mahdi. Nog concreter denkt de kandidaat-voorzitter onder meer aan het jaarlijks organiseren van partijcongressen.

Pluralistische achtergrond

Mahdi zelf omschrijft zich, op religieus vlak, als een agnost. Zijn moeder is katholiek terwijl zijn vader moslim is. “Ik heb beiden meegekregen in mijn opvoeding”, klinkt het bij de kandidaat-voorzitter. Dat samenspel staat volgens Mahdi “symbool voor de christendemocratie”. “Geloven dat gemeenschappen met elkaar verbonden kunnen zijn. En dat mensen niet naast, maar met elkaar moeten leven”, aldus de kandidaat-voorzitter tegenover VRT NWS.

Lees meer:

CD&V: Ook oud-fractieleider Raf Terwingen kandidaat-voorzitter