Klopt het dat vele wijken in onze steden “ontvolkt zijn van onze eigen mensen”, zoals CD&V’er en kandidaat voorzitter Walter De Donder gisteren zei? Een blik op de cijfers doet vermoeden van wel. In Vlaanderen is vandaag de dag bijna 1 op 4 inwoners van buitenlandse origine, in bepaalde wijken loopt dat cijfer op tot zelfs 80%. 

Gisteren zorgde kandidaat CD&V-voorzitter Walter De Donder voor ophef toen hij het probleem van ‘ontvolkte’ wijken aankaartte. “Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen”, aldus De Donder. “De grote fout die we gemaakt hebben vanaf 1994, de zogenaamde eerste zwarte zondag, is dat men het dan heeft ontkend. Men dacht dat het niet aan de orde was en dat het multiculturele voorrang had. Iedereen omarmen was het idee. Men heeft dan op het terrein gezien dat dat niet werkt.”

80% allochtoon in bepaalde wijken in Antwerpen 

Kloppen die uitspraken van De Donder? Als we kijken naar de bevolkingscijfers lijkt dat alvast wel. Uit cijfers van ‘Provincies in cijfers’ blijkt dat Vlaanderen de afgelopen drie decennia inderdaad zeer multicultureel geworden is. In 1990 had iets meer dan 6% van de inwoners van het Vlaams gewest een buitenlandse origine, vorig jaar was dat al 22,3%

Wanneer we kijken naar die cijfers per leeftijdscategorie zien we nog veel hogere cijfers. Zo is maar liefst 42% van de jongeren tussen 0 en 24 jaar in Vlaanderen van niet-Belgische komaf. In steden als Gent en Antwerpen loopt dat cijfers zelfs op tot bijna 50% (Gent) en meer dan 70% (Antwerpen). Het moge dus duidelijk zijn dat de stijgende tendens van niet-Belgen in ons land zich zal verderzetten. 

Ook wanneer we kijken naar bepaalde provincies of steden stellen we hoge cijfers vast op vlak van niet-Belgen. In de stad Antwerpen is vandaag de dag de meerderheid van de bevolking (51%) al van buitenlandse origine. Bepaalde wijken zoals het Kiel, het Centraal station, Luchtbal en Stuivenberg tellen zelfs 75% tot 80% allochtonen. We kunnen dus concluderen dat de uitspraken van Walter De Donder wel degelijk kloppen.