Naast het structurele begrotingstekort is ook – vorig jaar althans – de fiscale druk in België toegenomen, zo bericht BELGA. Alleen in Frankrijk is de som van alle inkomsten uit belastingen in verhouding tot het bbp hoger dan in België. Zo klokten we vorig jaar af op een overheidsbeslag van 47,2 procent, een jaar eerder was dat nog 47 procent.

Het Monitoringscomité, de groep topambtenaren die de budgettaire (on)gezondheid van België opvolgen, publiceerde eerder nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de begroting . Dat bracht weinig goed nieuws. Naar 2024 toe zal de begroting bij onveranderd beleid zo’n 11,8 miljard tekortschieten.

Enkel Frankrijk doet het ‘beter’?

Niet enkel het begrotingstekort steeg, ook de fiscale druk nam toe. Terwijl de verhouding tussen alle inkomsten uit belastingen en het bruto binnenlands product in 2017 afklokte op 47 procent, was dit in 2018 47,2 procent. Het gemiddelde overheidsbeslag in de Europese Unie bedraagt zo’n 40,3 procent. 

Enkel Frankrijk doet het ‘beter’ dan België. Zo bedraagt het Franse overheidsbeslag zo’n 48,4 procent. Dat een drastische vermindering van het overheidsbeslag wél mogelijk is, bewees Denemarken. Hoewel het land nog steeds op plaats drie staat, daalde het overheidsbeslag van 46,8 procent naar 45,9 procent.

Wat brengt de federale regering?

De doodzieke Belgische overheidsfinanciën hangen als een zwaard van Damocles boven de federale regeringsonderhandelingen. Eerder waarschuwden Europees Commissarissen Pierre Moscovici en Valdis Dombrovskis minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) voor een verdere ontsporing. Of de volgende regering de staatsfinanciën (opnieuw) op orde zal krijgen, blijft evenwel nog maar de vraag. Zo liet PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej eerder optekenen dat “niemand […] het [zou] begrijpen dat we in een regering zouden stappen om een besparingsbeleid te voeren”. 

Lees meer:

Europese Unie (opnieuw) kritisch voor Belgische begroting