N-VA heeft een wetsvoorstel ingediend om het inbreken in vrachtwagens, wat transitmigranten vaak proberen om in Groot-Brittannië te komen, strafbaar te maken. Bij Vlaams Belang vraagt men zich af waarom er niet eerder maatregelen kwamen tegen het probleem van transitmigranten. N-VA was er immers jarenlang bevoegd voor, klinkt het. 

Momenteel zouden er ruim 200.000 illegalen en transitmigranten (illegalen die geen asiel willen aanvragen in ons land maar willen doorreizen) verblijven in ons land. De problematiek van illegalen die via onze snelwegen Groot-Brittannië willen bereiken, sleept al jaren aan. Geweld en agressie jegens vrachtwagenchauffeurs en politie door de zogenaamde ‘transitmigranten’ zijn schering en inslag op tal van snelwegparkings tussen Brussel en de kust.

Wetsvoorstel

N-VA wil nu iets doen aan dat probleem en heeft een wetsvoorstel ingediend om transitmigranten te bestraffen wanneer ze inbreken in vrachtwagens. Op dit moment is het binnendringen in havens al strafbaar voor transitmigranten, maar inbreken vrachtwagens werd niet bestraft. Dat wil N-VA nu veranderen, vertelt parlementslid Christoph D’Haese (N-VA) aan Het Laatste Nieuws

“Want het probleem stelt zich niet alleen in de havens, maar ook op snelwegparkings”, D’Haese. “En dat zorgt voor een enorm onveiligheidsgevoel. Zeker nu de brexit voor de deur staat en er meer files worden verwacht, is de inschatting dat meer transmigranten hun kans zullen wagen om aan de andere kant van het Kanaal te geraken.”

Waarom nu pas, N-VA?

Vlaams Belang stelt het voorstel te steunen, maar vraagt zich af waarom N-VA niet eerder het initiatief nam om het probleem aan te pakken. “Uiteraard juichen we elk voorstel dat deze problematiek aanpakt toe. Maar de problematiek van de transmigranten speelt natuurlijk al langer dan vandaag”, aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een reactie aan SCEPTR. 

“Bijna dag op dag een jaar geleden, trok bijvoorbeeld de korpschef van Kruibeke aan de alarmbel. Hij wees er toen op dat de situatie met Theo Francken als staatssecretaris voor Asiel en Migratiealleen maar erger werd, nadat enkele maanden eerder enkele andere agenten de noodklok luidden. Van het toen met veel bombarie aangekondigde masterplan kwam weinig tot niets in huis. Het grootste structureel probleem was hetzelfde als het nu nog is: zonder een drastische verhoging van de capaciteit in de gesloten terugkeercentra blijft het voor onze politiediensten dweilen met de kraan open.”