De N-VA haalt opnieuw hard uit naar het Belgisch sporensyndicalisme. In het bijzonder wordt de grote som publieke middelen dat naar de vakbondsafgevaardigen bij de NMBS en Infrabel drijft, op de korrel genomen. “Dat er jaarlijks 4,8 miljoen euro wordt betaald aan vrijgestelde vakbondsmannen, kan er bij mij niet in”, zo klaagt Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) aan, die de cijfers opvroeg bij mobiliteitsminister François Bellot (MR). Het volledige bedrag is echter nog groter, want de deelverloningen van deeltijds vrijgestelden zijn niet opgenomen in de 5 miljoen.

Dit terwijl “de NMBS heeft jaarlijks handenvol geld nodig om de rekeningen te doen kloppen. Elke structurele modernisering wordt door de vakbonden geblokkeerd”, zo sakkert Roggeman verder. Uit de informatie van minister Bellot blijkt dat niet minder dan 64 personen zich voltijds bezig houden met de syndicale vertegenwoordiging en het sociaal overleg bij NMBS en Infrabel. Daarnaast worden bovendien nog eens 523 werknemers deeltijds vrijgesteld. Een hoog aantal dat volgens de N-VA en Roggeman te wijten is aan “aan de versnippering van het sociaal overleg binnen de spoorwegen.”

N-VA: Stop met statutaire benoeming bij sporen en maak komaf met HR Rail

Want, “zo zijn er maar liefst 85 organen voor sociaal overleg, waaronder drie bedrijfscomités voor preventie en bescherming op het werk, vijf gewestelijke paritaire comités en 77 comités en subcomités voor preventie en bescherming op het werk”, vertelt Roggeman via een N-VA-persmededeling. “Dergelijk versnipperd sociaal overleg is niet transparant, komt de organisatie niet ten goede en kost bovendien veel geld.”

Hoeveel geld? De loonkost bedraagt al 4,8 miljoen euro voor de voltijds vrijgestelden alleen – dat zijn die werknemers die zich dus volledig met vakbondswerk mogen bezig houden. En de loonkost voor de meer dan 500 deeltijds vrijgestelden kon HR Rail niet geven. “Zelfs voor een groot bedrijf als NMBS is dit buitensporig hoog”, vindt Roggeman. De N-VA roept daarom op tot een “grondige vereenvoudiging in het belang van de reizigers” door middel van “de uitdoving van de statutaire benoeming en de afschaffing van HR Rail (de ‘integrale dienstverlener’ die de aanwervingen en ander personeelsbeleid organiseert voor NMBS en Infrabel, red.). De syndicale vertegenwoordiging voor werknemers van NMBS en Infrabel kan perfect verlopen via een CAO , zoals dat geldt voor elke andere sector.”

Lees ook:

Bij start nieuw schooljaar: “Beter af zonder treinbegeleiders”