Met de afwezigheid van een meerderheid ontstaan er in de Kamer vrije coalities; partijen die – in domeinen waar er overeenkomsten bestaan – beginnen samen te werken rond één thema. N-VA en sp.a hebben elkaar zo gevonden met betrekking tot de zogenaamde ‘Maggie-deals’, niet-openbare contracten die minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) onderhandelde met farmabedrijven. Zo willen de Vlaams-nationalisten en socialisten meer transparantie in deze regeling.

De solidariteitsactie voor baby Pia zorgde – naast steun voor het zieke kindje – voor nieuwe aandacht voor de akkoorden die de overheid met farmabedrijven afsluit. Initieel werd deze mogelijkheid door de voorganger van De Block, Laurette Onkelinx (PS), gecreëerd. Het doel? Aan de hoogste noden tegemoetkomen. Ook huidig minister van Sociale Zaken, De Block, onderhandelt binnen dit kader met de farmabedrijven. Zo kunnen medicijnen, die nog niet werden goedgekeurd, toch worden gebruikt. 

Hoewel Novartis daar met betrekking tot baby Pia niet in wou meegaan, sluit de overheid steeds vaker akkoorden met farmabedrijven. Volgens oppositiepartij sp.a zou zelfs 29 procent van het geneesmiddelenbudget naar zulke contracten gaan. Het probleem volgens de socialisten is dat die contracten volledig geheim zijn. “Die strikte geheimhouding die in 2016 verankerd werd in de wet, en die er nota bene kwam op verzoek van de farma zelf, dat kan niet in een democratie. En al zeker niet als het met belastinggeld is”, liet sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée eerder optekenen.

N-VA: “Toezicht is nodig”

Hoewel de Vlaams-nationalisten “beseffen dat enige discretie nodig is, […] moeten [we] er op een of andere manier toch toezicht op kunnen hebben”. Het rood-gele wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid dat het Rekenhof, in bepaalde gevallen en op vraag van de Kamer, de farmacontracten kan bestuderen.

“Ook wij willen het Rekenhof niet te pas en te onpas inroepen, maar wel als we horen dat het fout loopt. Test-Aankoop heeft al vier dossiers lopen rond de geheime contracten”, laat sp.a-Kamerlid Melissa Depraetere tegenover Het Nieuwsblad optekenen. Het is niet de eerste keer dat socialisten en Vlaams-nationalisten samenwerken. Zo werd onder rood-gele aanvoering de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen afgeschaft.

Lees meer:

Socialisten willen inzage in geheime “Maggie-contracten”