Het Vlaamse Minderhedenforum, zoals we dat vandaag kennen, zal binnenkort ophouden te bestaan. Dat meldt De Tijd. Eerder raakte ook al bekend dat Vlaanderen uit gelijkekansencentrum Unia stapt. Als alternatief zal een nieuw Vlaams gelijkekansencentrum opgericht worden en zal het Minderhedenforum grondig hervormd worden. 

Vanmiddag stelde minister-president Jan Jambon (N-VA) de nieuwe Vlaamse regering voor, een verderzetting van de zogenoemde Zweedse coalitie met CD&V, Open Vld en N-VA. Eén van de zaken die werd aangekondigd is de uitstap van Vlaanderen uit het interfederaal gelijkekansencentrum Unia, maar ook het Minderhedenforum zal in zijn huidige vorm binnenkort niet meer bestaan.

Minderhedenforum verdwijnt

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het Minderhedenforum, dat de etnisch culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, loopt eind 2020 af. Die samenwerking zal niet vernieuwd worden, klinkt het vanuit de nieuwe Vlaamse regering. Organisaties die louter werken rond afkomst zullen immers niet langer subsidies ontvangen.

“Het Vlaamse integratiebeleid wil mensen niet aanspreken op hun etnisch-culturele herkomst, maar streeft naar een inclusieve samenleving”, zo staat te lezen het regeerakkoord. “Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid.”

Er zal wel een alternatief komen voor het Minderhedenforum, zij het dan wel in een andere vorm. “De Vlaamse overheid sluit een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke doelstellingen af met de participatie-organisatie. Die bundelt expertise met betrekking tot inclusie van mensen met een buitenlandse herkomst. Deze netwerkorganisatie adviseert overheid, bedrijven en middenveld”, luidt het. Het zou gaan om een expertisecentrum die overheidsbedrijven en middenveldorganisaties helpt rond integratie, zoals toeleiding naar werk voor nieuwkomers