Antwerps sp.a-schepen Tom Meeuws werd, in een onderzoek naar vermeend gesjoemel bij De Lijn, door de raadkamer volledig buiten vervolging gesteld. “Het bewijst eens te meer dat als je verdacht wordt, dat nog niet betekent dat je schuldig bent. Heel deze affaire berokkende mijn naasten wel veel leed”, citeert De Gazet van Antwerpen Meeuws.

In de aanloop naar de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen kreeg de sp.a met verschillende tegenslagen af te rekenen. Vooral lokaal voorzitter Tom Meeuws kwam herhaaldelijk in de problemen. Zo had hij zeer innige contacten met een vertegenwoordiger van Land Invest en werd hij het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek. Dit laatste spitste zich toe op zijn periode als Antwerps De Lijn-directeur. Toen zou Meeuws geprobeerd hebben om zich, door allerlei facturen te versnijden, te onttrekken aan de controle van zijn Raad van Bestuur. Marc Descheemaecker, bestuurder bij De Lijn en gelieerd aan N-VA, verklaarde toen dat de zogenaamde ‘sjoemelfacturen’ “[slechts] een technisch elementje” waren.

Nadat De Lijn klacht had neergelegd werd er – door het parket – een onderzoeksrechter gevorderd voor valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en het verstoren van het openbaar opbod. “De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie heeft een zeer uitvoerig en grondig onderzoek gevoerd naar hoe enkele samenwerkingscontracten tot stand waren gekomen. Daarbij werden onder meer huiszoekingen uitgevoerd en werden betrokkenen meermaals verhoord”, stelt het Antwerpse parket in een persmededeling.

Het Openbaar Minister stelde evenwel vast “dat er geen aanwijzingen zijn dat Meeuws […] strafbare feiten pleegde in het kader van deze contracten, ten voordele van zichzelf of anderen”. “Het dossier is vandaag voorgelegd aan de raadkamer. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om Tom Meeuws buiten vervolging te stellen in dit strafdossier en de raadkamer heeft uiteindelijk beslist om de buitenvervolgingstelling uit te spreken”, stelt het parket.

Meeuws: “Ben zeer opgelucht”

Meeuws is naar eigen zeggen “zeer opgelucht”. “Ik had er steeds vertrouwen in. Ik heb steeds correct gehandeld en gepoogd om van De Lijn een klantgerichte organisatie te maken. Het bewijst eens te meer dat als je verdacht wordt, dat nog niet betekent dat je schuldig bent. Heel deze affaire berokkende mijn naasten wel veel leed”, citeert de Gazet van Antwerpen de sp.a-topman.