Islamitische godsdienstlessen zijn populairder dan ooit in Vlaanderen. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen dat islamitische godsdienstles volgt verdubbeld. Dat meldt De Standaard. In Brussel volgt zelfs de meerderheid van de leerlingen in het gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs lessen islamitische godsdienst

Door het lage geboortecijfer van autochtone vrouwen in Vlaanderen enerzijds, en het hoge geboortecijfer van islamitische allochtonen anderzijds, is in ons land een duidelijke demografische verschuiving aan de gang. In Antwerpen bijvoorbeeld is die verschuiving al duidelijk merkbaar. Bij de leeftijdscategorie 0 tot en met 9 jaar is nu maar liefst 74,10% van de Antwerpse bevolking van vreemde origine. Tussen de 10 en 19 jaar gaat het om bijna 70%.

Islamitische godsdienst populairder dan ooit

Die demografische verschuivingen weerspiegelen zich duidelijk in het onderwijs. Het aantal kinderen dat islamitische godsdienstlessen volgt in Vlaanderen, neemt jaar na jaar toe. Van alle scholieren op middelbare scholen in Vlaanderen volgt dit schooljaar 7,34% islamitische godsdienstlessen, 10 jaar geleden was dat nog 3,6%. 

Maar als we kijken naar het gemeenschapsonderwijs (GO!) zijn die cijfers nog vele malen hoger. Daar volgt nu ruim 26% van de leerlingen islamitische godsdienstles, een stijging van ongeveer 150 % ten opzichte van 15 jaar geleden. In dezelfde periode daalde het aantal leerlingen dat katholieke godsdienstles volgt van 40,89% naar 28,86% in het gemeenschapsonderwijs.

In Brussel volgt zelfs de meerderheid van de leerlingen in het gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs islamitische godsdienstlessen. In het gemeentelijk onderwijs volgde vorig schooljaar net geen 70% van de leerlingen islamitische godsdienstles, tegenover een goede 14% die katholiek godsdienstles volgde. In het gemeenschapsonderwijs volgt zo’n 52% van de leerlingen islamlessen.