Onder impuls van sp.a-voorzitter John Crombez en N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel zal de verjaringstermijn voor seksueel misbruik bij minderjarigen verdwijnen. “Een deel van de slachtoffers komt pas jaren na de feiten naar voren met hun verhaal”, reageert Crombez tegenover De Morgen.

Momenteel moeten slachtoffers van kindermisbruik in principe voor hun 33ste een klacht indienen tegen de dader. Crombez en Van Peel dienden evenwel een voorstel in om de verjaringstermijn voor deze zaken af te schaffen. De reden? “Een deel van de slachtoffers komt pas jaren na de feiten naar voren met hun verhaal”, stelt Crombez tegenover De Morgen. “Eigenlijk is het onzinnig om op die misdrijven een verjaringstermijn te plakken”, klinkt het. Het wetsvoorstel haalt allicht zonder veel moeite een meerderheid in de commissie en later plenaire vergadering.

Aanscherping onmiddellijke aanhouding?

Naast het schrappen van de verjaringstermijn voor daders van kindermisbruik, behandelt de commissie een reeks voorstellen die werden geformuleerd in de nasleep van de moord op Julie Van Espen. Zo was dader Steve Bakelmans, toen hij de gruwelijke feiten pleegde, reeds veroordeeld in twee verkrachtingszaken. Voor het laatste misdrijf werd hij in 2017 nog veroordeeld tot vier jaar cel, maar hij ging in beroep en mocht vrij beschikken in afwachting. Er werd geen onmiddellijke aanhouding bevolen. Doordat de zaak lang aansleepte, kon Bakelmans het leven van Julie Van Espen ontnemen. 

De rechter kon Bakelmans evenwel maar in een aantal situaties onmiddellijk aanhouden, zoals wanneer hij oordeelde dat de moordenaar ‘vluchtgevaarlijk’ zou zijn. Doordat de rechter van oordeel was dat aan deze criteria niet was voldaan kon de verkrachter vrij rondlopen. Hangt het van de N-VA af, dan worden deze criteria aangepast. Zo willen de Vlaams-nationalisten dat de rechter ook op basis van het risico op recidive zijn beslissing maakt. “Bakelmans was een veelpleger. Op basis daarvan had de rechter kunnen besluiten dat er een risico was dat hij opnieuw een misdaad zou plegen”, citeert De Morgen N-VA-Kamerlid Sophie De Wit.

De liberalen bepleiten strengere maatregelen. Zo moeten veroordeelden volgens Open Vld onmiddellijk worden aangehouden. Alleen wanneer de rechter van mening is dat er goede redenen bestaan kan hiervan worden afgeweken. De liberalen van de MR bepleiten dan weer de onmiddellijke aanhouding van iemand die al een aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige op zijn geweten heeft.