110 miljoen euro. Dat is het bedrag dat de Vlaamse regering wil besparen door opnieuw te morrelen aan de kinderbijslag. Vorige legislatuur werd de bijslag-stimulans voor (grotere) gezinnen al genivelleerd, waardoor een derde kind krijgen een pak financieel lastiger werd. Maar nu zal ook de indexering voor het derde kind vijf jaar lang niet aangepast worden aan de groeiende levensduurte. Dat staat te lezen in De Morgen. In 2017 werd evenzeer al overgegaan tot een indexsprong voor de kinderbijslag.

Minister-president Jan Jambons nieuwe regering maakt investeringen, maar zal toch ook flink besparen. Er wordt immers maar één jaar deficitair geregeerd. En om een budgetevenwicht vanaf 2021 te behalen moeten – grotere – gezinnen opnieuw betalen. Zij zullen 110 euro kinderbijslag moeten afstaan de komende jaren door middel van een indexeringssprong van vijf jaar – de ganse regeerperiode – vanaf het derde kind. De indexsprong geldt wel enkel voor die gezinnen die nog kindergeld krijgen volgens het oude systeem, niet voor gezinnen die het ‘Groeipakket’ krijgen, ingevoerd begin dit jaar.

Jambon I: Grote gezinnen moeten opnieuw inleveren na eerdere indexsprong van 2017

Binnen de CD&V zou men niet enthousiast zijn over de plannen, maar ging men toch akkoord omdat het de weg vrijmaakte voor extra middelen in de zorg, al moet een flink deel van dat bijkomende budget – ongeveer 100 miljoen van de beloofde 550 miljoen – door de zorgsector zelf worden bespaard.

Het middenveld reageert – zoals te verwachten – eerder negatief. “De kinderbijslag is een van de meest doeltreffende middelen om gezinnen uit de armoede te trekken”, reageert ex-Agalev-politicus en huidig voorzitter van de anti-armoede-organisatie ‘Decenniumdoelen’, Jos Geysels, in De Morgen. “Daar zijn alle wetenschappelijke studies het over eens. Jambon beweert dat zijn regeerakkoord wetenschappelijk onderbouwd is, maar dat blijkt alvast niet te kloppen voor deze maatregel. Dit is ook echt geen uiting van warmte.”  Finaal zal het gaan om enkele tientallen euro’s per gezin, maar, zo wijst Geysels erop, gaat het wel om euro’s die een hemelsbreed verschil kunnen maken voor bepaalde gezinnen.

Ook in 2017 werd al overgegaan tot een indexsprong voor kindergeld.

Lees ook:

Ook ‘investeringsregering’ Jambon I zal fors besparen

121 miljoen kindergeld naar buitenland