Vandaag schiet Jambon I uit de startblokken. De partijcongressen gaven hun goedkeuring en de ministerposten tussen de partijen zijn verdeeld. Het was even onduidelijk welke Open Vld’ers zouden participeren, maar ook dat is nu duidelijk. Voorzitster Gwendolyn Rutten wordt geen minister, Lydia Peeters en Bart Somers wel. Die laatste zal zelfs het klassieke N-VA-departement van Integratie overnemen.

De volledige regering is nu gekend. Jan Jambon (N-VA) wordt minister-president en zal ook bevoegd zijn voor Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur en Innovatie. Ben Weyts (N-VA) wordt vice-minister-president en minister van Onderwijs, Dierenwelzijn, Sport en Vlaamse Rand. Oud-staatssecretaris op federaal niveau voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) neemt het ministerie van Justitie en Handhaving, Toerisme, Omgeving en Energie over. Verder zal Matthias Diependaele (N-VA) – tot nu toe fractieleider voor zijn partij in het Vlaams parlement – minister van Financiën, Begroting, Onroerend erfgoed en Wonen worden. Huidig uittredend minister-president Liesbeth Homans (N-VA) wordt ten slotte voorzitster van het Vlaams parlement.

Bij CD&V wordt Hilde Crevits (CD&V) vice-minister-president en minister van Werk, Economie, Sociale Economie en Landbouw en CD&V-voorzitter Wouter Beke minister van Welzijn. De relatief onbekende Benjamin Dalle zal minister van Brusselse Aangelegenheden, Jeugd en Media worden voor CD&V.

Bij de Open Vld wordt Bart Somers – thans burgemeester van Mechelen – vice-minister-president en minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur. Naast hem wordt Lydia Peeters (Open Vld), in de vorige Vlaamse regering nog energieminister, minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Gaat Rutten dan toch voluit voor Open Vld-voorzitterschap in plaats van Tommelein?

Dat betekent dat Gwendolyn Rutten dan toch geen ministerpost zal bekleden. Mogelijk wil ze volop gaan voor het hernieuwen van haar partijvoorzitterschap, ook al is Bart Tommelein reeds kandidaat-voorzitter. Partijvoorzitters zijn in het particratische België immers op zijn minst even machtig als ministers en bovendien kan Rutten haar voorzittersambt dan blijven aanvullen met de burgemeesterssjerp in Aarschot én een parlementair ambt, net als zoals Bart De Wever dat doet binnen N-VA. Als minister zijn die functies niet te combineren.

Zowel Tommelein als Rutten zijn uitdragers van de meer linksprogressieve, kosmopolitische lijn binnen Open Vld, die ook Europarlementariër Guy Verhofstadt en Gents burgemeester Mathias De Clercq aanhangen. Dat establishment wordt momenteel uitgedaagd door meer centrumrechtse, buitenstedelijke liberalen als Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne en Kamerlid Egbert Lachaert.

Lees ook:

Open Vld-malaise: Rutten spot met kritiek Van Quickenborne