Het personeel bij de NMBS en spoornetbeheerder Infrabel zou geen omstreden 36-urenweek meer krijgen. Tenminste, nieuw aangeworven personeel krijgt dit niet meer en moet 38 uren werken. Wie al genoot van de vorige regeling, blijft deze behouden. Dat staat in het ontwerp van sociaal protocolakkoord voor de periode 2020-2022 en in De Tijd.

Vandaag presteert het personeel op de Belgische sporen in de praktijk 40 uren. Dit ‘overwerk’ betekent dat ze elk jaar recht krijgen op 13 compensatiedagen én 13 kredietdagen. Dit bovenop de gekregen vakantiedagen. Daar wordt nu mee gestopt, tenminste voor nieuw personeel.

Omstreden 36-urenweek op de schop bij NMBS en Infrabel… voor nieuw personeel

De directie wilde de vakantiegulle maatregel eerst afschaffen voor elke werknemer – iedereen gelijk voor de wet – maar dat slikte de socialistische ABVV-vakbond niet. Daarom verliet de bond de onderhandelingstafel begin juni. De 38-urenweek zal dus nu alleen op nieuwe werknemers van toepassing zijn.

Door dit gemorrel aan gelijke rechten zullen oudere werknemers meer rechten hebben dan nieuwelingen. Maar hierdoor komt wel het zwaar verdedigde eenheidsstatuut van het personeel bij de NMBS, Infrabel en de personeelsdienst HR Rail onder druk te staan.

Het valt dus nog af te wachten of protocolakkoord er finaal doorkomt. HR Rail wil in ieder geval niet reageren zolang er geen definitief akkoord is.