De Amerikaanse stad New York maakt het gebruik van de termen ‘illegale vreemdeling’ of ‘illegalen’ in sommige gevallen strafbaar. Ook wordt het dreigen  met het aangeven van illegalen bij de immigratiedienst op basis van “een discriminerend motief” strafbaar. Overtreders kunnen een boete van 250.000 dollar krijgen.

Zo stelt de stad dat “het gebruik van de termen ‘illegale vreemdeling’ en ‘illegalen’, met de bedoeling om een persoon of personen op de werkplek te vernederen, te beschimpen of te beledigen, neerkomt op onwettige discriminatie”. Overtreders van de nieuwe richtlijn kunnen een boete van wel 250.000 dollar krijgen.

Dreigen met aangifte bij immigratiedienst ook soms strafbaar

“Wij zijn enorm trots op de diversiteit van onze stad en de immigrantengemeenschappen die New York City hun thuis noemen. Deze nieuwe richtlijn zal helpen ervoor te zorgen dat geen enkele New Yorker gediscrimineerd wordt op basis van zijn of haar immigratiestatus of nationale afkomst”, zegt vice-burgemeester Phil Thompson.

Vanaf nu ook strafbaar in de stad: het lastig vallen of discrimineren van iemand vanwege het gebruik van een andere taal of vanwege beperkte Engelse taalvaardigheid, zeggen dat iemand moet terugkeren naar zijn eigen land of het dreigen met het aangeven van illegalen bij de autoriteiten – zoals de immigratiedienst ICE – op basis van “een discriminerend motief”.

Zo worden er enkele concrete voorbeelden opgelijst: “het lastigvallen van iemand op restaurant vanwege hun accent” of “het weigeren om een flat te repareren die door een immigrantenfamilie wordt bezet en dreigen om de autoriteiten te bellen als ze klagen”.