De doodzieke Belgische overheidsfinanciën hangen als een zwaard van Damocles boven de federale regeringsonderhandelingen. In een brief aan minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) waarschuwen de Europese Commissarissen Pierre Moscovici en Valdis Dombrovskis voor een verdere ontsporing. Zo dreigt het structureel tekort met 0,3 procent van het BBP toe te nemen. In principe zou het tekort evenwel met zo’n 0,6 procent moeten verbeteren. “Dit moet iedereen aanmanen tot spoed bij de regeringsvorming”, stelt De Croo op Twitter.

België diende, doordat de Kamer sinds de val van de regering met ‘voorlopige twaalfden’ werkt, geen volwaardige ontwerpbegroting in bij de Europese Commissie. In dat systeem van ‘voorlopige twaalfden’ mag men iedere maand niet meer uitgeven dan een twaalfde van de begroting van vorig jaar. Het probleem? In zo’n ‘begroting’ zitten geen maatregelen om het tekort aan te pakken, wat ervoor zorgt dat 2019 alvast een verloren jaar is.

Naast het gegeven dat er geen nieuw budgettair beleid kan worden gevoerd door de politieke toestand, loopt het structurele begrotingstekort fors op. Zo zou er tegen het einde van deze legislatuur, in 2024, bij ongewijzigd beleid sprake zijn van een begrotingstekort van zo’n 11,8 miljard. Op deze manier komen de begrotingsdoelstellingen in het gedrang die de vorige regering-Michel heeft overgemaakt aan de EU in het kader van het stabiliteitsprogramma. In 2021 zou er een evenwicht behaald worden, maar dat lijkt nu ei zo na onmogelijk. Dezelfde regering had overigens als doel om een begrotingsevenwicht te behalen. Dat is echter nooit gelukt.

Europese Commissie allerminst tevreden

Ook de Europese Commissie is niet tevreden met de Belgische begrotingspolitiek. Zo voorspelt de Commissie een toename van het structurele tekort met 0,3 procent van het BBP. De Europese Unie daarentegen eist een verbetering van 0,6 procent. Verder zullen de overheidsuitgaven te snel stijgen. Terwijl de Europese Unie een stijging van maximaal 1,6 procent toelaat, zullen de Belgische uitgaven met zo’n 4,7 procent toenemen. “Deze elementen zijn niet in lijn met de begrotingsvereisten”, citeert VRT NWS uit de brief van de Europese Commissie aan De Croo.

De Croo evenwel wijst op de politieke toestand. “Een regering in lopende zaken is niet bij machte om een volwaardige begroting neer te leggen”, klinkt het bij de liberaal. De brief van de Europese Commissie moet volgens hem iedereen aanmanen tot spoed bij de regeringsvorming”. Die regeringsonderhandelingen beloven evenwel niet eenvoudig te worden. PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej liet begin deze week optekenen dat “niemand […] het [zou] begrijpen dat we in een regering zouden stappen om een besparingsbeleid te voeren”. 

Lees meer:

PS-Kamerfractieleider Laaouej: “Stappen niet in regering om te besparen”