Econoom Mark Scholliers waarschuwt in een interview met SCEPTR voor de gevolgen van migratie op ons sociaal zekerheidsstelsel. “Neen, migranten gaan onze pensioenen niet betalen”, klinkt het. Hij pleit dan ook voor minder en beter georganiseerde migratie. “Nu al worstelt dit stelsel met grote tekorten. Het minste wat we moeten doen, is een duidelijk onderscheid maken in wie we toelaten en wie niet.” 

Mark Scholliers is macro-econoom van opleiding, maar tevens ook auteur van verschillende boeken. In het verleden schreef Scholliers voornamelijk economische boeken, zowel fictie als non-fictie, over onder meer de bankencrisis of het pensioenprobleem. Recent waagde hij zich aan een eerste politieke thriller, ‘Heilige Wraak’, dat gaat over islamisering en jihadterreur. In het kader daarvan werd hij door SCEPTR-redacteur Tom Lallemand geïnterviewd. 

“Migranten gaan onze pensioenen niet betalen”

Naast islamisering en terreur wordt ook het onderwerp migratie en pensioenen aangesneden, materie waarin Scholliers expert is. Het argument pro-migratie dat migranten ons vergrijzings-en pensioenprobleem gaan oplossen, is volgens Scholliers onzin. “Nee, migranten gaan onze pensioenen niet betalen. Op korte termijn is er weliswaar een mogelijk positief effect omdat de actieve bevolking in absolute aantallen snel stijgt door migratie. De zogenaamde pot wordt dus groter waaruit onder meer de lopende pensioenen betaald worden.”

Maar, zo stelt Scholliers, het probleem wordt op die manier alleen maar groter. “Op lange termijn is dat een valse oplossing omdat die inmiddels Belg geworden immigranten ook op pensioen gaan, met als gevolg hogere pensioenuitgaven”, stelt hij. “Om die te financieren moeten we dan nog veel meer migranten toelaten. Met andere woorden, dit is een straatje zonder eind.”

Scholliers roept dan ook op om veel strikter te zijn in welke migranten we toelaten, als we ons sociaal zekerheidsstelsel willen beschermen. “Nu al worstelt dit stelsel met grote tekorten. Als er dan op relatief korte termijn heel wat nieuwkomers bijkomen die vaak ongeschoold zijn en hierdoor moeilijk of geen werk vinden, dan legt dit extra druk op onze sociale zekerheid. Het minste wat we moeten doen, is een duidelijk onderscheid maken in wie we toelaten en wie niet, net zoals dat het geval is in landen als Australië, Denemarken of de Verenigde Staten.”

Het volledige interview kan u hier lezen:

Boek-interview islamisering en jihadterreur: ‘Gevoeligheid onderschat’