De Reno, een drijvend opvangcentrum voor asielzoekers, komt terug naar Gent. Het asielcentrum werd geopend tijdens de asielcrisis van 2015, maar werd daarna gesloten. Nu moet het opnieuw geopend worden als oplossing voor de stijgende instroom van asielzoekers en het plaatsgebrek. Dat meldt Het Laatste Nieuws

In tegenstelling tot andere Europese landen, blijft de instroom van asielzoekers in ons land jaar na jaar stijgen. Asielzoekers worden tijdens hun asielprocedure in een asielcentrum geplaatst of krijgen een OCMW-woning ter beschikking, maar die zijn inmiddels bijna allemaal volzet. Daarom moesten de afgelopen weken en maanden al extra tijdelijke opvangcentra in onder meer Lommel en Deurne geopend worden. Vakantieparken werden zelfs gevraagd hun park ter beschikking te stellen voor asielzoekers.

Nieuw open asielzoekerscentrum in Gent

Maar ook dat volstaat nog niet. Tot op heden kampt Fedasil nog steeds met een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers, waardoor er nog steeds naar oplossingen gezocht wordt. Eén van die oplossingen is de terugkomst van de Reno, een drijvend ponton waarop 250 asielzoekers gehuisvest zullen worden, naar de Rigakaai Gent.

In 2015, het piekjaar van de asielcrisis, werd de Reno al eens ingezet als asielzoekerscentrum, omdat de toestroom van asielzoekers toen snel steeg. Een jaar later werd het asielcentrum gesloten omdat de asielcrisis onder controle leek te zijn. Omdat de instroom de laatste jaren opnieuw alsmaar meer stijgt, moet het nu dus opnieuw geopend worden. 

De Reno wordt een open asielcentrum, wat betekent dat asielzoekers er naar believen binnen en buiten kunnen lopen. Er zal meer voorzien worden dan louter en alleen een bed en eten. Zo zal er onder meer medische en sociale begeleiding voorzien worden. De stad Gent zelf legt 727.000 euro op tafel om te voorzien in die extra begeleiding met gespecialiseerde coördinatoren, psychologen en organisaties die de nieuwkomers moeten begeleiden.