Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) wil de komende dagen duidelijkheid schenken over de afschaffing van de woonbonus. De reden? Iemand die in 2019 een verkoopovereenkomst ondertekent maar pas na nieuwjaar de notariële akte onderschrijft, zou én naast de woonbonus én de verminderde registratierechten grijpen.

Hoewel geen enkele Zweedse partij in de campagne gewag maakte van een afschaffing van de woonbonus bepleit het Vlaamse regeerakkoord een uitdoving van de fiscale gunstmaatregel. Ter compensatie worden de registratierechten verlaagt naar 6%. Deze maatregel zal de gemiddelde Vlaming evenwel heel wat geld kosten, zo weet Het Laatste Nieuws.

Geen beroep op woonbonus én geen vermindering registratierechten?

Naast eigenlijke kritiek op de maatregel – is een afschaffing van de woonbonus wel een goed idee? – dreigen een aantal Vlamingen geen beroep te kunnen doen op de steunmaatregel. Zo zou iemand die in 2019 een verkoopovereenkomst ondertekent maar pas na nieuwjaar de notariële akte onderschrijft, én naast de woonbonus én de verminderde registratierechten grijpen. “Daar zoeken we nog naar een scherpstelling”, stelt Diependaele tegenover BELGA.

Over deze situatie moet volgens Diependeaele “de komende dagen […] duidelijkheid […] komen […] zodat iedereen onder één van de twee stelsels valt”. Het doel van de woonfiscaliteit is volgens de N-VA’er evenwel duidelijk. “We willen het fiscaal voordeel dat aan het verwerven van een woning verbonden is naar voren trekken, naar de aankoop, en het niet langer spreiden over de hele looptijd. Die finaliteit is heel erg duidelijk”, laat hij tegenover BELGA optekenen.