Vlaams minister voor Klimaat, Zuhal Demir (N-VA), is tegenover de krant De Morgen open. Zo geeft ze via haar woordvoerder toe dat “de doelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen wellicht niet bereikt [zal] worden”. De doelstelling rond hernieuwbare energie zal dan weer “kantje boord” zijn. Demir zal het dossier naar zich toetrekken en bekijken welke opties er zijn.

De Europese Unie eist (onder meer) van Vlaanderen het vervullen van een aantal klimaatdoelen Meer concreet? Een verlaging van de uitstoot tegen 2020 met 15,7 procent ten opzichte van 2005. Doordat de uitstoot van onder meer het transport niet snel daalt zal Vlaanderen waarschijnlijk op een daling van zo’n tien procent afklokken. Ook een andere doelstelling, meer hernieuwbare energie, haalt Vlaanderen misschien niet.

Demir is tegenover de krant De Morgen duidelijk: het behalen van de doelstellingen zal zeer moeilijk worden. “Op basis van de informatie die ik de afgelopen dagen heb ingekeken, zal de doelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen wellicht niet bereikt worden. Voor de doelstelling rond hernieuwbare energie wordt het kantje boord”, stelt haar woordvoerder tegenover de krant. Wel wil Demir het dossier naar zich toetrekken en bestuderen welke opties er nog zijn. Eerder stelde minister-president Jan Jambon dat hij de situatie “in de herfst van 2019 nog moeilijk [kan] rechttrekken”

Aankloppen bij Wallonië?

Het probleem? Wie niet aan de doelen voldoet moet uitstootkredieten aankopen. Paradoxaal genoeg zal Vlaanderen, hoogstwaarschijnlijk, bij Wallonië moeten afkloppen. Eerder schatte de regering-Bourgeois al dat Vlaanderen, voor die ‘klimaatschuld’, zo’n 40 miljoen euro zal moeten betalen.

De ecologistische organisatie Bond Beter Leefmilieu is kritisch ten aanzien van de Vlaamse regering. “De vorige Vlaamse regering heeft bij monde van minister Schauvliege jarenlang beweerd dat Vlaanderen zijn 2020-klimaatdoelen zou halen. Minister Demir van de nieuwe Vlaamse regering, die uit dezelfde drie partijen bestaat, komt na een paar dagen doodleuk zeggen dat we het wellicht toch niet gaan halen. Dat kan niet”, citeert De Morgen beleidscoördinator Mathias Bienstman.