Vandaag kan Jambon I bijna uit de startblokken schieten. Zo gaven de partijcongressen hun goedkeuring en werden de ministerposten al tussen de partijen verdeeld. Opmerkelijk? De N-VA staat het departement Integratie af aan links-liberaal Bart Somers (Open Vld). In ruil leveren de Vlaams-nationalisten wel de minister van Onderwijs, zo weet Het Laatste Nieuws.

Dinsdagavond keurden de partijcongressen met haast stalinistische scores het Vlaamse regeerakkoord goed. Naast het Vlaams-ministerpresidentschap voor Jan Jambon halen de Vlaams-nationalisten Onderwijs binnen. De ‘mediagenieke’ Ben Weyts mag op het (traditioneel) christendemocratische departement voor vijf jaar de lijnen gaan uitzetten, zo achterhaalde Het Laatste Nieuws. Financiën, Begroting en Wonen gaan naar Matthias Diependaele, die de afgelopen legislatuur als Vlaams fractieleider een degelijk parcours reed. De vierde ministerpost van de Vlaams-nationalisten is Omgeving en Energie, een bevoegdheid die naar Zuhal Demir gaat. Ontslagnemend Vlaams minister-president Homans krijgt de voorzittershamer van het Vlaams Parlement.

Somers op Inburgering, Beke op Welzijn

De liberalen krijgen twee ministerposten namelijk: ‘Binnenlandse Zaken en Inburgering’ en ‘Mobiliteit en Openbare Werken’. Huidig Mechels burgemeester Bart Somers zou volgens Het Laatste Nieuws de eerstgenoemde post voor zijn rekening nemen. Dit kan, gelet op de links-liberale posities van Somers, de beeldvorming veranderen. Wie Mobiliteit en Openbare Werken krijgt, is vooralsnog onduidelijk. Zo blijft het mogelijk dat Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in de regering stapt.

De christendemocraten krijgen drie ministerposten met name: Welzijn, ‘Economie, Werk en Landbouw’ en Brussel. Opmerkelijk: ontslagnemend voorzitter Wouter Beke zal waarschijnlijk Welzijn voor zijn rekening nemen. Bijgevolg zal de federale regering (opnieuw) naar een vervanger moeten zoeken. CD&V-kopstuk Hilde Crevits neemt Economie, Werk en Landbouw voor haar rekening. Tevens zal Crevits vice-ministerpresident worden.

De derde christendemocratische ministerpost, Brussel, gaat naar Benjamin Dalle (37). De posten Jeugd en Media krijgt hij er ook bij. Opmerkelijk: Dalle werd de afgelopen verkiezingen niet verkozen. De reden? De christendemocraat kreeg ‘maar’ 2.044 voorkeursstemmen. Wel heeft CD&V met de verkiezing van Dalle een nieuw gezicht.