Bij De Lijn zitten ze met de handen in het haar. Tal van bussen zijn overvol, en de openbare vervoersmaatschappij heeft geen geld voor nieuwe bussen. Oplossing? Ticketjes duurder maken tijdens de spits. Want, zo klinkt het vreemd genoeg in één en dezelfde argumentatie, het aantal busreizigers bleef stabiel na eerdere prijsstijgingen. Het plan is één van de scenario’s die de vervoermaatschappij heeft opgesteld en de regering wil voorleggen, zo rapporteert Het Nieuwsblad. Dat De Lijn daarmee gans het ecologisch nut van zichzelf verslaat en mensen opnieuw zal motiveren om de wagen te nemen, vormt echter voer voor kritiek. Meerderheidspartij CD&V en oppositiepartij sp.a zijn alvast niet te spreken over het voorstel en ook op sociale media klinkt ongeloof.

Het voorstel komt er slechts een handvol maanden nadat de algemene prijs van De Lijn-tickets steeg. Officieel wil De Lijn enkel kwijt dat ze allerlei scenario’s aan het bekijken is en over de tarieven sowieso nog met de raad van bestuur en de nieuwe minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) moet praten. Maar grotere prijzen moeten kunnen, zegt men bij het bestuur. Afgelopen legislatuur zijn de prijzen immers meermaals gestegen en bleef het aantal reizigers stabiel.

“Tijdens de vorige legislatuur zijn de tarieven hoger opgetrokken dan de index en dat heeft ons geen reizigers gekost”, zegt Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur bij De Lijn, via Het Nieuwsblad. “We hebben de directie daarom gevraagd om de prijselasticiteit te onderzoeken. Hoe kunnen we de juiste prijs vormen om zo veel mogelijk mensen op het juiste moment op de bestemming te krijgen, dat is de vraag.”

CD&V: “Ticketprijzen zijn niet lager dan elders in Europa, terwijl dienstverlening ondermaats is. Dan kan je niet verantwoorden dat je de prijzen verhoogt.”

Maar beleidsmatig gezien gaat de kwestie natuurlijk niet om zo optimaal mogelijk veel geld te onttrekken van reizigers, maar net om zoveel mogelijk mensen het openbaar vervoer te laten gebruiken. De regeringsmeerderheid is dan ook weinig enthousiast. “Ik wil [De Lijn] er toch aan herinneren dat dat ingaat tegen het decreet”, zo zegt Vlaams parlementslid Karin Brouwers van CD&V. “Er wordt bij De Lijn vaak geklaagd over besparingen, maar er wordt net erg veel geïnvesteerd. De Lijn tekent momenteel de nieuwe vervoersplannen voor 2021 uit en krijgt daar veel ruimte om efficiënter te gaan werken.”

Sterker: CD&V wil geen hogere prijzen, maar “pleit al lang voor lagere tarieven buiten de spitsuren, naar het voorbeeld van de NMBS”, zo klinkt het verder. “Maar als het om een verhoging tijdens de spitsuren gaat, stel ik me daar toch vragen bij. De ticketprijzen zijn in tegenstelling tot de abonnementen niet lager dan elders in Europa. Terwijl de dienstverlening ondermaats is, kan je niet verantwoorden dat je de prijzen verhoogt.”

Oppositiepartij sp.a wijst dan weer met de vinger naar de regering en vermoedt perfide privatiseringsplannen. (Jambon I plant een proefproject in één regio met private concurrenten.) “Dit is geen toekomstvisie maar een verrottingsstrategie”, zegt de socialistische fractieleider in het Vlaams Parlement Conner Rousseau. “Eerst een bedrijf kapot besparen en de klanten ontevreden maken, om vervolgens het bedrijf te privatiseren. [Terwijl we] massaal in de file staan, ongezonde lucht inademen en de dienstverlening en tevredenheid van De Lijn historisch laag zijn, beslist deze Vlaamse regering om het openbaar vervoer verder dood te knijpen.”