Minister van Binnenlandse Zaken en CD&V-prominent Pieter De Crem bepleit op Facebook een drastische koerswijziging van de partij. Zo moet de band met het middenveld worden herzien en moet CD&V zich nog meer profileren en manifesteren als eenwaardenpartij”.

Na de forse verkiezingsnederlaag – de christendemocraten verloren zo’n kwart van hun kiezers – werd er een interne werkgroep opgericht, de zogenaamde ‘twaalf apostelen’. In een lijvig rapport leverden de twaalf partijleden forse kritiek op de kopstukken, communicatie en structuren. Hoewel alle evaluaties, zowel intern als extern, volgens De Crem “waardevol” zijn, geeft “geen van hen […] een aanzet tot een allesomvattende oplossing”. De Crem geeft die, althans naar eigen zeggen, wel. “[De] oplossing is een daadkrachtige evolutie, want het traditionele maatschappelijke referentiekader is anders en zal nooit meer hetzelfde zijn”, klinkt het.

Hieronder verstaat De Crem dat de partij moet evolueren “van een klassieke politieke partij, die stoelde op intensieve samenwerking met een klassiek middenveld, […] naar een democratische unie op basis van individueel lidmaatschap en engagement”. “Steeds minder mensen sluiten zich aan bij het klassieke middenveld of kunnen er zich mee vereenzelvigen. Ze hebben er louter nog een klant-leverancier relatie mee”, klinkt het scherp voor onder meer Beweging.net. Het gevolg voor de CD&V? De partij kan – althans volgens De Crem – “niet langer de loutere vertolking zijn van de opgetelde visies van de middenveldorganisaties of een samengestelde kieslijst van de vertegenwoordigers van diezelfde organisaties”.

De Crem: “Imago van België als economisch immigratieland is in alle aspecten problematisch”

Volgens De Crem dient CD&V “zich […] nog meer als waardenpartij te profileren én manifesteren”. “Op het huidig maatschappelijk en economisch slagveld, met de immense druk van de individualisering en de commercialisering, is er immers een gigantisch draagvlak voor de herontdekking van de waarden. De heropleving en herbevestiging van basiswaarden zal opnieuw het ganse maatschappelijk handelen bepalen, waardoor een partij die gegrond is op universele christelijke beginselen een unieke kans op slagen heeft”.

Naast een heropwaardering van de spirituele wortels van de christendemocraten bepleit De Crem een restrictiever migratiebeleid. “Het jarenlange imago van België als economisch immigratieland” is volgens hem “in alle aspecten problematisch”. “Alhoewel het steeds in onze programma’s was opgenomen, werd onvoldoende benadrukt dat migranten die naar Vlaanderen wensen te komen zich verplicht dienen te integreren. Geen vrijblijvend schouderklopje, maar een afdwingbare plicht. Immigranten zullen zich zonder uitzondering de Nederlandse taal, de cultuur, de wetten en regels eigen dienen te maken. Deze vorm van integratie is een minimum voor wie welwillend wil participeren aan onze samenleving”, klinkt het fors.

Lees meer:

Voorzittersverkiezingen CD&V: Partyka en Van Peteghem kandidaat