Na Vincent Van Peteghem en Katrien Partyka stelt ook oud-fractieleider – en tevens burgemeester van Maasmechelen – Raf Terwingen zich kandidaat voor het voorzitterschap van CD&V. Dit doet hij via een filmpje op sociale media. Enkele speerpunten van Terwingen? Meer macht voor de partijleden en meer aandacht voor de C van christelijk.

Na de forse verkiezingsnederlaag – de christendemocraten verloren zo’n kwart van hun kiezers – werd er een interne werkgroep opgericht, de zogenaamde ‘twaalf apostelen’. In een lijvig rapport leverden de twaalf partijleden forse kritiek op de kopstukken, communicatie en structuren. De woordvoerder van deze groep van twaalf, Van Peteghem, zette gisteren alvast een stap naar voren. “We hebben een aantal aanbevelingen gedaan in dat rapport. Ik ben de beste garantie dat die ook worden uitgevoerd”, klonk het bij de burgemeester van De Pinte. Ook burgemeester van Tienen en Vlaams Parlementslid Partyka is kandidaat. “CD&V is een sterk merk, alleen hebben we nood aan een duidelijkere en offensieve stijl”, liet ze optekenen.

Terwingen: ‘Leden moeten ministers verkiezen’

Terwijl de andere kandidaten over hun concrete plannen wat op de vlakte bleven, trekt Terwingen een duidelijke lijn. “We moeten onze partij-piramide letterlijk op zijn kop durven zetten”, stelt de burgemeester in een persbericht. Een van zijn voorstellen? Leden meer macht geven. “Leden vormen niet langer de basis, maar worden de tóp van onze partij. Ze moeten actiever en directer de koers van de partij kunnen bepalen, die vervolgens door onze mandatarissen wordt uitgedragen”, citeert De Standaard Terwingen.

Volgens de oud-fractieleider is het concept centrumpartij achterhaald. “Het zorgt ervoor dat we in een permanente spreidstand zitten tussen links en rechts terwijl de laatste verkiezingen aantonen dat dergelijk spectrum niet meer bestaat. De vraag is dus niet of CD&V meer naar links of rechts, maar wel hoe CD&V voor evenwicht kan zorgen in een snel veranderde wereld waar iedereen rechten en plichten heeft”, klinkt het bij Terwingen.

Afstand van de ‘C’? Daar denkt de oud-fractieleider niet aan. “Wij zijn de enigen die het levensbeschouwelijke in de kern van haar gedachtegoed draagt. En dat is een opportuniteit want in onzekere tijden zoeken mensen naar zingeving in hun bestaan”, stelt Terwingen in een persbericht.

Lees meer:

De Crem: “CD&V moet zich profileren én manifesteren als waardenpartij”