Het vergaande voorstel van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten om euthanasie toe te laten bij een “beëindigd leven”, kan bij de christendemocraten op geen goedkeuring rekenen. Als het van mij afhangt heeft CD&V straks geen plek in een regering met coalitiepartners die zo lichtzinnig omgaan met levensbeschouwelijke thema’s”, stelt kandidaat-voorzitter Raf Terwingen. Ook verschillende andere kandidaat-voorzitters lieten op Twitter weten dat ze het ultraprogressieve Open Vld-voorstel niet kunnen smaken.

In een opiniestuk bepleit Rutten de mogelijkheid voor euthanasie bij een ‘voltooid leven’. “Niet alleen bij ondraaglijk lijden, maar ook als je leven ‘af’ is, moet je er een punt achter kunnen zetten wanneer je er zelf, uitdrukkelijk, vrijwillig, onafhankelijk en duurzaam om vraagt”, stelt Rutten. En volgens de Open Vld-voorzitter is de tijd nu rijp om over de materie een ‘debat’ te voeren. Die ‘rijpe tijd’ heeft allicht een en ander te maken met de ontslagnemende regering die geen meerderheid heeft, en het gebrek aan perspectief op een nieuwe meerderheid. 

Terwingen waarschuwt voor verdere regeringsvorming

Bij de christendemocraten kan men het liberale voorstel niet smaken. “De contouren voor [een] dergelijk recht op euthanasie zijn moeilijk definieerbaar om in een werkbaar wettelijk kader en procedures om te zetten. Iedere (leeftijds)grens is bijvoorbeeld arbitrair en juridisch onhoudbaar. Want als het recht op autonomie als basis geldt voor euthanasie bij een voltooid leven, hoe kan je dan zeggen dat een 70-jarige een euthanasieverzoek kan doen en een 20-jarige niet? Bovendien kan wat vandaag ‘voltooid’ lijkt, dat morgen niet meer zijn”, stelt CD&V in een persbericht.

“Wij kunnen als overheid euthanasie toch niet toelaten omdat iemand levensmoe is?”, klinkt het bij kandidaat-voorzitter Terwingen. Volgens hem moeten we “net investeren in deze mensen in plaats van hen af te schrijven […]. omdat wij leven verkiezen boven de dood”. Ook wat het verlengen van de abortustermijn betreft bepleit Terwingen terughoudendheid. “We beschikken al 7 jaar niet meer over cijfers. We weten niet hoeveel abortussen er in België gebeuren en of vrouwen telkens goed begeleid werden”, stelt de CD&V-kandidaat in een persbericht.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet)

Terwingen merkt tevens op dat de progressieve partijen, nu de regering in lopende zaken is, “‘freewheelend’ [gaan] sleutelen aan zeer gevoelige maatschappelijk thema’s zoals euthanasie en abortus”. Als het van mij afhangt heeft CD&V straks geen plek in een regering met coalitiepartners die zo lichtzinnig omgaan met levensbeschouwelijke thema’s“, laat de christendemocraat in een persbericht weten.

Ook andere kandidaat-voorzitters kunnen zich niet vinden in het ultraprogressief Vld-voorstel. “Hier scheiden onze wegen Open Vld, wij hebben wel een verantwoordelijkheid voor elk leven”, tweet Zeebrugs havenbaas Joachim Coens. Ook Sammy Mahdi plaatst vraagtekens bij euthanasie bij een ‘voltooid leven’. Indien meer en meer mensen aangeven niet meer te willen leven, zegt dat meer over de maatschappij dan over de mens”, stelt hij op Twitter.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet)

Opbod aan progressieve voorstellen

In 2014 werd in België als enige land in de wereld kindereuthanasie mogelijk. Vorig jaar haalde ons land nog de internationale pers met deze unieke en verregaande wetgeving. Vorige week werd tevens duidelijk dat er zich een meerderheid vormt in de Kamer rond een langere termijn om abortus te laten uitvoeren, van 12 weken tot 18 weken zwangerschap. Dan heeft een ongeboren kind naast een sterke hartslag reeds haar, nageltjes en wimpertjes.

Lees meer:

Open Vld raast over linkervak: Ook euthanasie bij “af” leven