Noch rebels Kamerlid Hendrik Bogaert, noch minister Pieter De Crem nemen deel aan de christendemocratische voorzittersverkiezingen. Zowel Bogaert als De Crem beweren dat de partij ‘nog niet rijp is voor hun visie’. Wel belooft De Crem op Facebook om in zijnpolitieke actie de eigenheid en identiteit van de christendemocraten voortdurend [uit te dragen], verdedigen en scherp [te] stellen”.

Bogaert behoort – samen met De Crem – tot de centrumrechtse vleugel van de CD&V. Zo hamerde hij herhaaldelijk op de noodzaak voor een begroting in evenwicht, bracht hij de Nederlandstalige toegevingen aan het “verfranste Brussel” onder de aandacht en klonk hij kritisch over de islam. Meer concreet bepleitte hij in zijn essay “In vrijheid samenleven” een verbod op grote zichtbare religieuze tekens, wat de facto neerkomt op een hoofddoekenverbod op straat.

Hoewel Bogaert regelmatig onder de vlag van de dissidentie voer, is hij geen kandidaat-voorzitter. “Het is te vroeg voor mijn ideeën in de partij, zoals het ideologisch essay ‘In vrijheid samenleven’ en mijn strategische visienota. Veel geleerd in deze periode, dank voor vriendschap, steun en aanmoediging”, stelt hij op Twitter. Opmerkelijk: enkele maanden geleden verklaarde de West-Vlaming tegenover de Krant van West-Vlaanderen dat “dat de rol van partijvoorzitter [hem] zou liggen”.

De Crem: “CD&V is nog niet rijp voor mijn visie”

Bij De Crem valt eenzelfde geluid te horen. Zo meent de minister dat “binnen de huidige partijstructuur, CD&V nog niet rijp is voor mijn visie omtrent haar positionering en (pertinente) bestaansgrond”. “Desalniettemin blijf ik als Minister van Binnenlandse Zaken en Burgemeester van Aalter in mijn politieke actie de eigenheid en identiteit van de christendemocraten voortdurend uitdragen, verdedigen en scherpstellen”, klinkt het.

(Lees verder onder het ingevoegde Facebookbericht)

Enkele dagen geleden lanceerde De Crem een manifest waarin hij onder meer pleitte voor het doorknippen van de band met het georganiseerde christendemocratische middenveld. Tevens haalde hij uit naar het “imago van België als economisch immigratieland“. De Crem blijft achter deze boodschap staan. Mijn manifest over de Democratische Unie is de énige manier voor de CD&V om een politieke rol te blijven spelen. Ik zal het daarom in de toekomst hoe dan ook uitvoeren”, klinkt het.

Lees meer:

Bogaert: “Geloof dat de rol van partijvoorzitter mij zou liggen”