Koning Filip heeft voormalig premier Charles Michel (MR) benoemd tot minister van staat. Dit nadat huidig premier en partijgenoot Sophie Wilmès Michel hiervoor voordroeg. Dat heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt en schrijft De Standaard. Oud-premiers benoemen tot minister van staat is bijna een gewoonte geworden in België, maar is nu extra opvallend omdat Michel halsoverkop is vertrokken naar de EU, de benoeming in sneltempo is voorgedragen door een partijgenoot, en Michel de Belgische begroting als een puinhoop achterlaat. Dit ondanks beloftes om net het tegenovergestelde te doen.

Huidig uittredend premier Wilmès heeft Michel voorgedragen als minister van staat. Dat een nieuwe premier zijn of haar voorganger voordraagt als minister van staat is geen formeel automatisme, maar de laatste tijd is het wel gebruikelijk geworden. In ieder geval heeft Wilmès er geen gras over laten groeien om – de in sommige kringen ‘brokkenpremier’ genoemde – Michel, te eren met de voordraging.

Minister van staat Michel kreeg vooral protocollaire titel

Minister van staat is een protocollaire titel waar geen echte voordelen of verplichtingen aan verboden zijn. Wel kan een minister van staat bij zijn dood een uitvaart met militaire eer krijgen, in aanwezigheid van de koning of een vertegenwoordiger. Strikt genomen kan de koning in uitzonderlijke politieke situaties ook een ‘Kroonraad’ samenroepen. Het meest recent gebeurde dat tijdens de nagenoeg eindeloze formatiecrisis na de verkiezingen van 2007. Albert II riep tot een kroonraad samen met ministers van staat die allen ervaring hadden met communautaire patstellingen zoals Jean-Luc Dehaene (CD&V), Wilfried Martens (CD&V), Gérard Deprez (MR), Philippe Moureaux (PS), Willy Claes (sp.a) en Raymond Langendries (cdH). Veel resultaat had dit echter niet. 

De andere uitzonderlijke bijeenkomsten van de Kroonraad waren in 1960 bij de onafhankelijkheid van Belgisch-Congo, in 1950 met de Koningskwestie, in 1919 toen het Verdrag van Versailles werd getekend, in 1914 toen Duitsland België een oorlogsultimatum gaf en in 1870 bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog. De rechtse oppositiepartij Vlaams Belang roept naar aanleiding van het nieuws vandaag op om komaf te maken met zowel de titel van minister van staat als de Kroonraad, “zoals dat trouwens zou horen in een democratie”.

Het is pas de tweede maal dat koning Filip I een minister van staat benoemt. In 2017 gaf de koning Frans Van Daele, die sinds 2013 zijn kabinetschef was, de titel als afscheidscadeau.

Lees ook:

Michel wil al maand vroeger aftreden als premier

Michel – straks EU-president – “woedend” over eigen tekorten