De overige 27 EU-landen hebben besloten om de Britten (opnieuw) uitstel te verlenen. Concreet heeft het Verenigd Koninkrijk tot 31 januari 2020 de tijd om de Europese Unie te verlaten. Wel moet, volgens de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, de precieze procedure nog worden uitgeschreven. 

Slecht nieuws voor Brits premier Boris Johnson: hij kan zijn belofte om het Verenigd Koninkrijk tegen 31 oktober uit de EU te halen niet nakomen. Eerder had het Brits Lagerhuis de premier verplicht om – indien er geen akkoord werd goedgekeurd – uitstel te vragen. Maandag verleenden de 27 EU-landen het Verenigd Koninkrijk opnieuw uitstel en wel tot 31 januari 2020. Bijgevolg heeft het Lagerhuis tijd genoeg om het brexit-akkoord te bestuderen en eventueel goed te keuren.

Tusk spreekt op Twitter van een “flextension”. De reden? 31 januari 2020 is de deadline maar indien de Britten het brexit-akkoord van Johnson sneller goedkeuren, kunnen ze sneller de Europese Unie verlaten. “De 27 EU-lidstaten zijn overeengekomen dat ze het Britse verzoek voor een flexibel uitstel van de brexit tot 31 januari zullen aanvaarden. Verwacht wordt dat de beslissing via een schriftelijke procedure zal geformaliseerd worden”, laat de voorzitter van de Europese Raad op Twitter weten.

Verkiezingen in het VK?

Brits premier Boris Johnson heeft steeds beloofd dat hij geen verlenging zou aanvaarden. Sterker nog: hij lag – althans naar eigen zeggen – liever dood in een gracht. Allicht zal de conservatieve premier vandaag opnieuw een motie voor nieuwe verkiezingen indienen. Daarvoor heeft hij de steun nodig van twee derde van het Britse Parlement. Twee eerdere pogingen om tot nieuwe verkiezingen te komen werden de afgelopen maanden al weggestemd door de oppositie.

Opmerkelijk: in de kladversie van het uitsteldocument zou – althans volgens de BBC – staan dat het akkoord van Johnson niet meer zal worden heronderhandeld. Met andere woorden: indien de Britse verkiezingen een andere meerderheid mogelijk maken kan deze geen alternatief akkoord meer sluiten met de Europese Unie.