Slecht nieuws voor de Franse Gemeenschap: de begroting gaat – met 508 miljoen voor 2019 – fors in het rood. In 2020 zou het tekort zo’n 708 miljoen euro bedragen. Begrotingsminister Frédéric Daerden (PS) spreekt evenwel over een “marginaal en beheersbaar” tekort. In Brussel staat de begroting er beter voor. Zo presenteert het gewest een begroting in evenwicht. Wel laat Brussel verschillende investeringen, in totaal voor zo’n 500 miljoen euro, buiten de begroting.

Begrotingstekorten zijn noch voor de federale overheid noch voor de deelstaten een nieuw gegeven. Naast Vlaanderen en België creëert ook de Franse Gemeenschap – de entiteit die instaat voor onder meer het Franstalig onderwijs – een financiële put. Zo koerst de Franstalige Gemeenschap, voor 2019, af op een tekort van 508 miljoen. Initieel voorspelde men een gat van zo’n 192 miljoen euro. Voor 2020 spreekt men, volgens BELGA, over een tekort van 708 miljoen euro.

Wel betreft de huidige begroting een ‘technische’ begroting. De echt grote keuzes worden pas bij de begrotingscontrole van eind april 2020 gemaakt. Minister Daerden blijft evenwel optimistisch. “De schuldenlast bedraagt 200 miljoen, wat minder dan 2 procent is van de uitgaven die meer dan 11 miljard euro bedragen. Dat blijft marginaal”, citeert BELGA de PS-minister. Wel stelt de minister dat de schuld van de Franse Gemeenschap – in verhouding met de inkomsten – momenteel zo’n 62 procent bedraagt. Tegen het einde van de legislatuur zou dit zelfs tot 90 procent oplopen.

Het gevolg? Volgens Daerden moet “er […] werk [worden] gemaakt […] van een verbetering van de inkomsten van de Gemeenschap”. Dit is evenwel een communautaire zaak. De Franse Gemeenschap verkrijgt immers het merendeel van haar inkomsten uit de dotatie van andere entiteiten.

Brussel heeft een begroting in evenwicht

De Brusselse regering daarentegen knoopt (opnieuw) aan met een begrotingsevenwicht. Wel worden investeringen ter waarde van 500 miljoen euro uit de begroting gehouden. “Na het goede rapport van kredietbeoordelaar Standard&Poor’s van enkele weken geleden toont deze begroting in evenwicht aan dat de Brusselse regering als een goede huisvader waakt over de inkomsten en uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, citeert VRT NWS bevoegd minister Sven Gatz (Open Vld).