De Vlaamse regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft haar begrotingscijfers vrijgegeven. Deze tabellen waren veelbesproken afgelopen dagen omdat de regering deze vorige week niet wilde ontsluiten alvorens het parlementair debat afgelopen vrijdag aanving. Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) doet dit nu toch vandaag. 

“Alles staat en valt uiteraard met het budgettaire plaatje”, zo herinnert BELGA Jambons woorden tijdens diens regeerverklaring, enkele dagen voordat diezelfde Jambon liet optekenen dat hij ‘neigt om de budgetcijfers niet te vrij te geven als de oppositie daar om vraagt’. Dit op een besloten diner ten voordele van het Vlaamsgezinde Doorbraak-netblad. Maar de cijfers zijn er nu toch. Hieruit blijkt een en ander.

Jambon I wil voor maar liefst 2,2 miljard euro besparingen doorvoeren. Dat is een flink verschil met de 1,65 miljard euro aan investeringen die eerder werden aangekondigd. Het verschil tussen de twee heeft onder meer te maken met het feit dat de regering per se het gat in de begroting wil wegwerken tegen 2021.

In ieder geval zal daarbij 350 miljoen gaan naar een jobbonus voor de laagste inkomens, 270 miljoen naar de gehandicapten-wachtlijsten, nog een 250 miljoen naar onderwijs en 250 miljoen naar Onderzoek & Ontwikkeling. Dat betreft de investeringen.

(Lees verder onder de tweets.)

Knip, knip: 179 miljoen euro aan subsidies in de culturo-sector wordt teruggevorderd

De besparingen – goed dus voor een 2,2 miljard euro – zullen bestaan uit 660 miljoen euro’s die worden geknipt uit de eigen overheidswerking. De niet-indexering van de werkingsmiddelen weegt daarbij door. Een grote hap wordt ook gehaald uit de socio-culturele sector. Een ‘generieke’ knip moet daar 179 miljoen opleveren. Personeelsbesparingen moeten 75 miljoen opbrengen en fiscale hervormingen (zoals wegsnijden woonbonus) 625 miljoen. Dan zijn er nog zaken als de niet-indexering van de kinderbijslag (110 miljoen) en snij-operaties in het secundair onderwijs.

Tot slot zijn er de ‘punctuele maatregelen’, goed voor nog eens 600 miljoen euro. Zo zal het doelgroepenbeleid worden hervormd, wordt de vrijstelling van werkgeversbijdrages van 55 jaar naar 58 jaar opgetrokken, hetgeende rekening kan doorschuiven naar het federale niveau als veel van deze 50-plussers hierdoor terug in een werkloosheidsuitkering vallen. Ook worden de dienstencheques fiscaal duurder en komt er een grotere kilometerheffing voor zware vrachtwagens. Ook moeten het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (42 miljoen) en Economie (73 miljoen) besparen.

Eerder vandaag werd ook reeds duidelijk dat de Vlaamse Woonraad volledig wordt afgeschaft.

Lees ook:

Jambon I wil 110 miljoen besparen op grote gezinnen