Spreken van een nieuwe asielcrisis is overdreven, maar door een personeels- en plaatstekort trekken asielinstanties wel aan de alarmbel. Zeker nu de laatste maanden het aantal asielaanvragen opnieuw is gestegen. De proceduretijd voor zo’n aanvraag is inmiddels opgelopen tot 15 maanden, bericht VRT NWS.

“Het streefdoel is om de beslissing binnen de 6 tot 9 maanden te nemen”, verduidelijkt Fanny François van Fedasil. “Momenteel duurt de proceduretijd gemiddeld zowat 15 maanden.” Asielzoekers weten dus pas na gemiddeld 15 maanden of hun aanvraag al dan niet goedgekeurd wordt of dat ze moeten vertrekken. Dat betekent ook dat ze gemiddeld langer in opvangcentra moeten verblijven. Met het stijgende aantal asielaanvragen van de laatste maanden leidt dat tot een plaatstekort.

Asielinstanties: “Nood aan versterking, zoals in 2015”

Oorzaak van de langere wachttijd is een personeelstekort bij de asielinstanties. Door onder meer besparingen worden vertrekkende werknemers niet meer vervangen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en dat heeft zijn weerslag op de behandeling van dossiers. “In het begin van 2019 hadden we 32 mensen om dat werk te doen, nu zijn het er al 52, maar we moeten er nog 20 bij aanwerven om alles te bolwerken”, klinkt het bij woordvoerder Geert De Vulder

Dezelfde bekommernis heeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CVGS), dat elke asielaanvraag onderzoekt. “We hebben nood aan versterking, zoals in 2015 (toen de asielcrisis losbarstte, red.)“, zegt Dirk Van Den Bulck.

Het aantal onbehandelde asieldossiers lag in september van dit jaar op 9.172, of bijna een verdubbeling ten opzichte van midden vorig jaar. De laatste maanden steeg het aantal asielaanvragen dan ook opnieuw. Om de achterstand weg te werken zouden elke maand 750 extra plaatsen moeten gevonden worden. Een onmogelijke opdracht volgens Fedasil. Ten opzichte van 2015 zijn bijvoorbeeld de gemeenten veel minder bereid om asielzoekers op te vangen.