De regering van de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) zal dit jaar slechts 18.000 vluchtelingen toelaten in de Verenigde Staten. Trump halveerde het maximum aantal toegelaten vluchtelingen bij zijn aantreden naar 50.000, om het aantal vervolgens elk jaar verder af te bouwen.

“De huidige lasten voor het Amerikaanse immigratiesysteem moeten worden verlicht voordat het opnieuw mogelijk is om grote aantallen vluchtelingen te hervestigen”, luidt het in een mededeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Enkel met akkoord lokale overheden

Ook vaardigde de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) een uitvoerend bevel uit, waardoor vluchtelingen enkel ergens hervestigd kunnen worden als de lokale overheden in kwestie akkoord gaan. Voorheen werd dit opgelegd door de federale overheid.

Van de 18.000 plaatsen zijn er 4.000 voorbehouden voor Irakezen, 5.000 voor leden van vervolgde godsdiensten – zoals Oosterse christenen – en 1.500 voor mensen uit Honduras, Guatemala en El Salvador. Daarmee blijven er nog zo’n 7.500 plaatsen over voor vluchtelingen uit andere landen.

Opvang in de regio

Een van de eerste besluiten van Trump toen hij in 2017 aantrad als president, was het halveren van het maximumaantal vluchtelingen naar 50.000. In 2018 werd dit verder verlaagd naar 45.000. Vorig jaar werd het maximumaantal nogmaals verlaagd tot 30.000.

Ondertussen ijvert de regering van Trump ervoor om zoveel mogelijk Centraal-Amerikaanse migranten asiel te doen aanvragen in de regio of buurlanden. De Amerikaanse regering sloot daartoe verschillende bilaterale akkoorden in de afgelopen weken .