Jean-Claude Marcourt (PS), de voorzitter van het Waals Parlement, hield ter gelegenheid van de Waalse feesten een erg regionalistische toespraak. “We moeten alle hefbomen krijgen om ons lot in eigen handen te kunnen nemen”, citeert De Tijd Marcourt.

Marcourt, lid van de regionalistische strekking van de PS, hield een tamelijk pro-Waalse toespraak. Zo moet Wallonië volgens hem “alle hefbomen krijgen om [zijn] lot in eigen handen te kunnen nemen”

Wallonië verloor volgens Marcourt te veel tijd door het federalisme pas later te omarmen. “Daarom hebben we kostbare jaren verloren om Wallonië te moderniseren en om een antwoord te formuleren. Een antwoord zowel op de maatschappelijke en ecologische uitdagingen als op de evolutie in het noorden van het land”, citeert De Tijd de voorzitter van het Waals Parlement.

Geen pleidooi voor staatshervorming, wel opening

Tegenover Vlaanderen verdedigt Wallonië een “open Wallonië”. “We moeten niet op ons zelf terugplooien, zoals zij die niet van Wallonië houden maar blijven herhalen. Voor ons is iedereen die in Wallonië woont een Waal. Hier is er geen bloedband, geen etnische voorkeur, geen verwerping van de andere bij ons”, sneert Marcourt naar Vlaanderen.

Hoewel het PS-kopstuk pleitte voor meer hefbomen voor Wallonië, impliceert dit geen pleidooi voor een nieuwe staatshervorming. Zo verteerde Wallonië volgens Marcourt de vorige nog niet helemaal. Wel moeten politici volgens de Franstalige socialist “evenwichtige en efficiënte oplossingen […] zoeken in het belang van het welzijn van de hele bevolking”.