Voor de Vlaamse Beweging breekt nood wet en zelfs de grondwet. Zo roepen ze de Vlaamse politici op om de “Belgische navelstreng door te knippen”. “Zes staatshervormingen hebben ons een hybride bestuursstructuur opgeleverd met ondoorzichtige besluitvorming. De financiële afhankelijkheid van Wallonië verarmt Vlaanderen [en] enkel zo wordt een fictieve, nationale eenheid in stand gehouden”, klinkt het in een persbericht van het Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen (OVV). 

Doorheen de Belgische geschiedenis werd de grondwet al verschillende keren overtreden, zoals met de invoering van het algemeen stemrecht, merkt het OVV op. “De grondwet is in dit land wel degelijk een vodje papier”, klinkt het. “Alle staatshervormingen hebben ons een hybride bestuursstructuur opgeleverd met ondoorzichtige besluitvorming. De financiële afhankelijkheid van Wallonië verarmt Vlaanderen. Enkel zo wordt een fictieve, nationale eenheid in stand gehouden. En dat terwijl de visies van beide landsdelen compleet uit elkaar lopen”, stelt het OVV.

“Onvoldoende lef aanwezig”

Toch zit volgens het OVV “het fundamentele probleem niet bij de Franstaligen”. “Wie kan het hen verwijten dat zij hun belangen veiligstellen? We kunnen alleen onszelf verwijten dat er geen lef aanwezig is om de zaken ten gronde te veranderen. Prof. Hendrik Vuye en Veerle Wouters beschrijven in hun boek ‘De sleutels tot ontgrendeling’ hoe eenvoudig het is om een nieuwe grondwet aan te nemen”, klinkt het in een persbericht.

Daarom moeten van het OVV de Vlaamse politici hun verantwoordelijkheid durven opnemen. Zo moeten ze durven “bekennen dat Vlamingen gedegradeerd zijn tot een politieke minderheid en dat geen enkel Vlaams voorstel nog enige levensvatbaarheid heeft als het ingaat tegen de Franstalige belangen”. Daarnaast moeten Vlaamse politici van het OVV durven “stellen dat de inspanningen van Vlamingen compleet neergehaald worden door een systeem dat aan de andere kant totaal onverantwoord blijft uitgeven en dat Vlaanderen hier op termijn ook wel eens de prijs voor zou kunnen betalen”.

Vlaanderen moet “een toekomst [krijgen], steunend op financiële autonomie, met een adequaat bestuursmodel en verantwoorde, transparante en resultaatgerichte solidariteit”. “Nood breekt wet, en wat ons betreft, zelfs de grondwet!”, klinkt het bij de Vlaams-nationalisten.