Een begroting in evenwicht was deze verkiezingscampagne minder belangrijk, iets wat naar alle waarschijnlijkheid ook het Vlaamse huishoudboekje zal beïnvloeden. Zo bespreken de onderhandelaars, volgens De Tijd, de mogelijkheid om pas tegen 2024 een begroting in evenwicht te presenteren. Ook het weren van verschillende grote investeringen uit de begroting zou op tafel liggen.

Het Monitoringscomité, de groep topambtenaren die de budgettaire (on)gezondheid van België opvolgen, had geen goed nieuws voor de Belgische begroting. Naar 2024 toe zal de begroting bij onveranderd beleid zo’n 11,8 miljard tekortschieten. Ook Vlaams loopt niet alles van een leien dakje. Zo stelde de woordvoerder van Vlaams formateur Jan Jambon eerder dat de Vlaamse begroting, bij onveranderd beleid, met 500 à 600 miljoen euro in het rood zal gaan. Voormalig minister van Begroting, Bart Tommelein (Open Vld), stelde voorheen evenwel dat de volgende Vlaamse regering op overschotten zou kunnen rekenen.

Vlaanderen kijkt af van Wallonië

De Zweedse onderhandelaars houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open om pas tegen 2024 een begroting in evenwicht te presenteren. De reden? Enerzijds wil de regering-Jambon fors investeren. Anderzijds werkt men aan een hervorming van de woonbonus en registratierechten, ingrepen die althans in eerste instantie geld zullen kosten.

Eerder werd het idee van een uitgesteld begrotingsevenwicht al gelanceerd. Hoge N-VA-bronnen bevestigen nu tegenover De Tijd dat die piste eveneens op tafel ligt. Opvallend, want hiermee volgen de Vlaams-nationalisten het ‘Waalse voorbeeld’. Het alternatief? Fors besparen of nog meer grote investeringen uit de begroting weren. Hoewel de liberalen druk zetten om sneller een begroting in evenwicht te presenteren, zal volgens een N-VA-bron 2024 al optimistisch zijn. 

Werkgeversorganisatie Voka is niet principieel tegen een uitgesteld begrotingsevenwicht. “Maar dan moet Vlaanderen wel met concretere maatregelen op de proppen komen dan de Waalse regering, die helemaal rekent op de effecten van 5 procent meer tewerkstelling, zonder duidelijk te maken hoe ze dat zal realiseren. Helaas is het de traditie in ons land dat begrotingstrajecten onderweg overboord gegooid worden”, laat Voka-econoom Bart Van Craeynest tegenover De Tijd optekenen. 

Lees meer:

Vlaamse regering verbrast €800.000 om hamsters uit te zetten