De vakbonden zijn alweer boos. In een opiniestuk trekken ze aan de alarmbel over de ontsporende begrotingstekorten in de sociale zekerheid (SZ). Volgend jaar zal het tekort in de SZ 3,5 miljard bedragen, terwijl het slechts begroot was op 1,4 miljard. Een zoveelste budgettaire negatieve erfenis van ontslagnemend premier Charles Michel (MR). De vakbonden menen echter de oplossing te hebben gevonden: meer belastingen. Want niet alle werk wordt genoeg belast, vinden de ACV, de ABVV en ACLVB in De Standaard. Daarom moeten ook mensen die bijklussen en zij die studentenarbeid of flexi-jobs verrichten meer afstaan. Er moet ook meer fraudebestrijding georganiseerd worden. Maar vooral vermogen wordt geviseerd.

De drie vakbonden doen verschillende suggesties om de gaten in de SZ-begroting te dichten. Knippen in de uitgaves kan volgens hen uiteraard niet, maar er kan wel aan de inkomstenkant gewerkt worden, meent men. Er moeten zo meer jobs bijkomen, net zoals de regering-Michel wil, maar wel enkel ‘volwaardige’ jobs. Dat betekent dus geen fiscaal interessante “bij-jobs” voor wie reeds een gewone job heeft. Dat vormt volgens de bonden namelijk een probleem voor de sociale zekerheid: “Wat met de opbouw van sociale zekerheidsrechten, de toepassing van minimumlonen en beschermingen in het arbeidsrecht? Die mensen blijven in de kou staan.” Wie wil bijverdienen ‘en niet in de kou wil blijven staan’ moet dus de volle belastingpot betalen, ook al wordt bijverdienen zo door de oplopende belastingschijven dan opnieuw oninteressant.

Verder vraagt men dat de overheidsdotatie aan de SZ de vergrijzing volgt; met andere woorden groter wordt naar mate de levensverwachting stijgt. “Het is toch normaal om ook in een vergrijzende samenleving solidariteit te organiseren? De stijgende levensverwachting moeten we omarmen.” De nieuwste financieringswet zou dat wel erkennen, maar niet praktisch uitvoeren.

Bijklussers mogen zich zorgen maken, maar vooral mensen met vermogen, als de bonden vrij spel krijgen

Ten slotte moet de overheid ook garanderen dat dat het verschil tussen inkomsten en uitgaven in de SZ structureel wordt bijgepast. Het extra geld daarvoor moet niet alleen komen van een intensere loon- en bijdragefraudebestrijding of door het viseren van ‘bij-jobs’, maar vooral van mensen met vermogen.

“De sociale bescherming van de mensen wordt voor een groot deel gefinancierd op basis van sociale bijdragen op één inkomenscategorie: de inkomens uit arbeid”, luidt het in het opiniestuk van de respectievelijke Vlaams ABVV-, ACV- en ACLVB-voorzitters Miranda Ulens , Marc Leemans en Mario Coppens. “De uitgaven dekken nochtans veel meer (gezondheidszorg voor bijna iedereen, arbeidsmarktmaatregelen, solidariteit). Daarom pleiten we voor een nieuwe bijdrage, die ook de kapitaalinkomens aanspreekt. De opbrengst daarvan gaat rechtstreeks naar de sociale zekerheid.”

Lees ook:

Begroting ontspoort onrustig verder: 12 miljard te kort tegen 2024