Op zes september 2018 maakte UGent-rector Rik Van de Walle bekend dat er, naar aanleiding van de ophefmakende Pano-reportage, een tuchtonderzoek kwam naar Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove. Meer dan een jaar later werd het tuchtonderzoek nog niet afgerond. “Over de stand van [het] tuchtonderzoek en de verwachte einddatum kunnen wij […] geen enkele uitspraak doen”, reageert UGent-woordvoerder Tine Dezeure tegenover SCEPTR.

Vorig jaar nam de UGent een ordemaatregel tegen Van Langenhove. Het gevolg? De Schild & Vrienden-oprichter mag de gebouwen van de universiteit, met uitzondering van de bibliotheek van de faculteit Recht en Criminologie voor 8 uur per week, niet betreden. Verder werd er een tuchtonderzoek naar Van Langenhove geopend. Parallel aan deze tuchtrechtelijke maatregelen vervolgt het parket Van Langenhove voor racisme en het overtreden van de negationisme- en wapenwet. 

Na één jaar nog geen uitspraak

De tuchtprocedure tegen de controversiële politicus sleept evenwel al meer dan één jaar aan. “De tuchtcommissie voor studenten onderzoekt momenteel de kwestie in alle onafhankelijkheid en formuleert op basis van het onderzoek een advies over een eventuele tuchtsanctie”, klinkt het bij de UGent-woordvoerder Tine Dezeure. “Over de stand van dat tuchtonderzoek en de verwachte einddatum kunnen wij dus zelf geen enkele uitspraak doen”.

Gevraagd of er een gebruikelijke duurtijd bestaat, stelt de UGent dat “de tuchtcommissie voor studenten […] in alle onafhankelijkheid de tijd [neemt] die ze nodig acht om het onderzoek te voeren”. “Er bestaat dus niet zoiets als een gebruikelijke duurtijd: de duurtijd van elke tuchtprocedure wordt bepaald door de termijn van het onderzoek van het individuele tuchtdossier door de tuchtcommissie”, klinkt het.

Volgens Van Langenhove is de tuchtcommissie er “gewoon voor de schijn”. “Zolang de tuchtprocedure loopt blijft de ordemaatregel ook gelden, waardoor ik de gebouwen van de universiteit niet kan betreden”, reageert de Schild & Vrienden-oprichter tegenover SCEPTR. Naar eigen zeggen werd Van Langenhove enkel in het begin, bij de opstart van de tuchtcommissie, gehoord.