Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft woensdag een nieuwe asielmaatregel van president Donald Trump (Rep.) bekrachtigd. De maatregel zorgt ervoor dat de Verenigde Staten asielzoekers die via Mexico naar de VS komen mogen weigeren, als ze geen asiel hebben aangevraagd in andere landen waar ze doorreisden. 

De maatregel vereist dat migranten die via Mexico naar de VS komen en er asiel willen aanvragen, dat eerst gedaan moeten hebben in een derde land waar ze doorreisden. In de praktijk gaat het om bijna alle migranten die via de zuidelijke grens de VS binnenkomen.

Voorlopig groen licht van Hooggerechtshof

Volgens de Amerikaanse regering ontmoedigt de maatregel asielaanvragers die weinig kans op slagen hebben en “schrikt ze vreemdelingen zonder een echte behoefte aan asiel af om de zware en potentieel gevaarlijke reis van Centraal-Amerika naar de Verenigde Staten te maken”.

De Amerikaanse regering diende een verzoek in om de nieuwe regel volledig af te dwingen. Het Hooggerechtshof besliste dat de maatregel in werking kon treden. Van de negen rechters van het hof waren de progressieve rechters Sonia Sotomayor en Ruth Bader Ginsburg het oneens met het vonnis.

Juridisch getouwtrek

De maatregel werd op 15 juli ingevoerd, maar werd vrijwel meteen aangevochten door NGO’s zoals de American Civil Liberties Union (ACLU). Acht dagen nadat de maatregel van kracht werd, blokkeerde de Californische rechter Jon Tigar de wetgeving. Daarop ontstond een juridisch getouwtrek waarbij de regel bij momenten in sommige staten van kracht was, en in andere niet.

De uitspraak van het Hooggerechtshof maakt daar een voorlopig einde aan. “Grote overwinning in het Amerikaanse Hooggerechtshof voor de grens en asiel”, schreef de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) op Twitter. De ACLU laat evenwel verstaan dat ze de maatregel nog altijd wil aanvechten.