Mensen met minder emotionele bekwaamheden, die minder empathisch zijn en slechter omgaan met emoties, zijn ook vaker rechts. Dat concludeert professor psychologie Alain Van Hiel (UGent) na een steekproef van 983 Belgische volwassenen en schrijft De Morgen.

De studie van Van Hiel is ook gepubliceerd in het vakblad Emotion. 983 volwassenen deden mee aan het onderzoek waarin hun politieke overtuigingen en hun emotionele en cognitieve vaardigheden uitgebreid onderzocht werden. Wat blijkt? Wie emotioneel ‘onkundiger’ is, neigt hoger te scoren op ‘rechts-autoritair denken’ en op ‘een voorkeur voor sociale dominantie’. Dat zijn volgens de studie de bouwstenen van een rechtse ideologie.

“Psychologische verschillen links en rechts opmerkelijk”

“De resultaten verduidelijken dat wie minder emotionele capaciteiten heeft, vaker aangetrokken is tot rechts. […] Het is opmerkelijk hoezeer linkse en rechtse mensen in psychologisch opzicht van elkaar verschillen”, zegt professor Van Hiel in De Morgen. De emotionele verschillen werden wel nog niet diepgaand geanalyseerd. “Wellicht zijn die de motor, de dieperliggende basis van de cognitieve verschillen.”

De professor waarschuwt echter wel voor te simplistische conclusies. Het verband is immers niet voorspellend. Wie rechts is, is dus niet automatisch emotioneel onkundiger en wie links is ook niet per definitie empathischer.

De studie van Van Hiel is niet de eerste in zijn soort. Een onderzoek van universiteit van Brunel in Londen uit 2017 toonde zo bijvoorbeeld aan dat fysiek sterkere mannen sneller geneigd zijn om rechts te stemmen. Een andere studie uit hetzelfde jaar, van het Zweedse ‘Institut för Näringslivsforskning’, duidde dan weer dat rechtse politici er vaker beter zouden uitzien dan linkse. Voor mannen geldt ook dat ze, naarmate ze mooier worden bevonden, meer geneigd zijn om een rechtse stem uit te brengen. Bij vrouwen werd geen gelijkaardig verband ontdekt.

Lees ook:

Fysiek zwakkere mannen zijn vaker socialist