Normaliter gaat volgend jaar de laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in, wat resulteert in een daling van het tarief voor bedrijven. De socialisten pleiten, bij monde van Kamerlid Jan Bertels, evenwel voor een opschorting. “Zolang de begroting blijft ontsporen, is dit een onverantwoorde uitgave”, laat Bertels tegenover De Tijd optekenen. 

Het Monitoringscomité, de groep topambtenaren die de budgettaire (on)gezondheid van België opvolgen, had begin september de nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de Belgische begroting klaar. Dat bracht weinig goed nieuws. Naar 2024 toe zal de begroting bij onveranderd beleid zo’n 11,4 miljard tekortschieten. Ook Vlaams loopt niet alles van een leien dakje. Zo stelde de woordvoerder van Vlaams formateur Jan Jambon dat de Vlaamse begroting, bij onveranderd beleid, met 500 à 600 miljoen euro in het rood zal gaan.

Van Overtveldt: “Slag in het gezicht van ondernemers”

Gelet op de budgettaire toestand bepleit de sp.a een uitstel van de laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting. In principe zou deze volgend jaar ingaan en daalt het tarief voor de bedrijven van 29 naar 25 procent, een maatregel die werd genomen om onder meer concurrentieel met het buitenland te zijn. Volgens de sp.a evenwel is de belastingverlaging ongehoord gelet op de budgettaire toestand. “Terwijl de begroting ontspoort, stijgen de fiscale bijdragen van de gezinnen en dalen die van de bedrijven”, stelt Bertels tegenover De Tijd.

Oud-minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), kan het voorstel van de socialisten niet smaken.Het ondernemersklimaat aantasten bij een terugval van de economie is een zeer slecht idee”, stelt hij op Twitter. Daarnaast betreft het terugkomen op de eerder gemaakte plannen een – volgens Van Overtveldt – “slag in het gezicht van ondernemers”.