De communistische en unitaire partij PVDA/PTB heeft volgens federaal parlementslid Raoul Hedebouw al meer dan 40.000 handtekeningen verzameld voor een minimumpensioen van 1.500 euro. Dat zei het kopstuk van de marxisten zaterdag op het Feest van de Solidariteit Manifiesta en zo bericht Belga

De PVDA wil gebruik maken van de nieuwe wet op het burgerinitiatief om het minimumpensioen op de agenda van het federaal parlement te zetten. Het burgerinitiatief, dat dit jaar nog werd goedgekeurd, verplicht het parlement om burgers te horen die meer dan 25.000 handtekeningen verzamelen. Volgens Hedebouw zou de teller van de PVDA na tien dagen al op meer dan 40.000 handtekeningen staan. De communisten mikken echter op 100.000 handtekeningen, waarvoor ze zich drie maanden de tijd geven.

Meeruitgave financieren door miljonairstaks en strijd tegen fiscale fraude

Concreet stellen de communisten een minimumpensioen van 1.500 euro voor, voor iedereen na 40 jaar werken. Als fractie in het federaal parlement zou de PVDA/PTB ook gewoon een wetsvoorstel kunnen indienen. Omdat in de vorige legislatuur echter slechts één voorstel van de marxisten (uit de 48 ingediende) besproken werd, kiezen ze nu voor een andere weg.

Een gemiddeld pensioen ligt vandaag, zo schrijft Belga, op 1.240 euro per maand voor mannen en 989 euro voor vrouwen. In onze buurlanden liggen die bedragen een pak hoger. Ter financiering van het voorstel wil de PVDA een extra belasting voor miljonairs invoeren en inzetten op de strijd tegen fiscale fraude. Het kostenplaatje van de verhoging zou volgens de partij op 2,2 miljard euro per jaar liggen. Indien de regeling ook zou gelden voor zelfstandigen komt daar nog eens 600 miljoen euro bij.

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei was het minimumpensioen van 1.500 euro een thema waar meerdere partijen het over eens waren. Zo maakten de sp.a, Groen en het Vlaams Belang er een belangrijk punt van in hun campagne. De manier waarop de meeruitgave moet gefinancierd worden, blijft echter een punt van discussie.

Lees ook:

Ook Groen wil minimumpensioen van €1.500