Het vertrek van Proximus-CEO Dominique Leroy doet de discussie over het loonplafond bij overheidsbedrijven weer aanzwengelen. Zo zou Leroy bij de Nederlandse telecomoperator KPN meer kunnen verdienen. Stefaan De Clerck, de voorzitter van de raad van bestuur bij Proximus, pleitte in VRT-programma ‘De Zevende Dag’ voor een stijging van de toplonen. “Iedereen weet dat dit een heikel punt is: de verloning is elders veel groter. Je start bij het zoeken naar een CEO met een handicap”, argumenteerde de christendemocraat.

In principe verdient de CEO van een overheidsbedrijf in ons land maximum van 650.000 euro. De vraag die nu met het vertrek van Leroy rijst is of dit loonplafond niet omhoog moet om – althans dat argumenteren de voorstanders – eenvoudiger capabele CEO’s aan te trekken. “Iedereen weet dat dit een heikel punt is: de verloning is elders veel groter. Je start bij het zoeken naar een CEO met een handicap”, klinkt het bij De Clerck. Tegenstanders merken evenwel op dat het overheidsbedrijven betreft en men ook een capabele CEO kan vinden voor 650.000 euro.

Volgens De Clerck kan de Raad van Bestuur van Proximus beslissen om het loonplafond te verhogen. Gelet op het gegeven dat de Belgische Staat momenteel nog 53 procent van de aandelen van Proximus bezit, is voorafgaandelijk contact met de regering volgens De Clerck evenwel noodzakelijk.

Handel met voorkennis?

Een maand voordat Leroy haar vertrek bekendmaakte, verkocht ze een pakket Proximus-aandelen ter waarde van 285.000 euro. Het gevolg? Beurswaakhond FSMA opende een onderzoek naar handel met voorkennis. Immers het vertrek van sleutelpersonen, zoals een CEO, betreft koersgevoelige informatie. Is er daadwerkelijk sprake van handel met voorkennis, dan riskeert Leroy volgens Het Nieuwsblad een administratieve sanctie

Hoewel Proximus geen fout ziet in de verkoop, wacht De Clerck op het onderzoek van de FSMA. Leroy zelf stelde volgens BELGA dat haar vertrek “zeker niet de reden [was] van mijn aandelenverkoop”. “Ik betreur dat deze perceptie is ontstaan, dit is niet in lijn met mijn waarden waar integriteit en transparantie zeer hoog staan”, klinkt het.