Magistraten binnen justitie zijn niet te spreken over de kosten rond het proces van de aanslagen van 22 maart 2016. Die worden intussen geraamd op maar liefst 17-20 miljoen EUR, die door de belastingbetaler moeten opgehoest worden. Meer dan 3 jaar na datum heeft dit proces nog steeds niet plaatsgevonden. Het zou ten vroegste volgend jaar van start gaan, dit op de voormalige NAVO-site in Evere. “Nooit is er geld voor justitie, maar nu gaan we voor één proces meer dan 17 miljoen euro uitgeven?”, zo klinkt het verontwaardigd in De Tijd.

“Nu gaan we voor één proces meer dan 17 miljoen euro uitgeven”, zo sakkert een magistraat die volgens De Tijd spreekt in naam van meerdere hoge magistraten. “En dan nog voor een infrastructuur die we maar één keer kunnen gebruiken. Dat begrijpt toch niemand?” De kritische uitingen komen er nadat de regering van lopende zaken besloot begin juli om een tijdelijk gerechtsgebouw in te richten het vroegere NAVO-gebouw.

Het justitiepaleis op het Brusselse Poelaertplein zou immers niet geschikt zijn. Bij de aanslagen in Brussel en Zaventem vielen 32 doden en maar liefst 340 gewonden. Hierdoor is ruimte nodig voor heel wat advocaten. Dan is er nog de internationale pers en de grote publieke belangstelling waarvoor faciliteiten moeten worden voorzien.

Justitie krijgt wel veel geld, maar werkt inefficiënt

De eerste kostenschattingen waren rond de 17 miljoen EUR, maar naar slechte Belgische gewoonte bleek dat al snel een onderschatting. Nu denkt men al aan iets rond de 20 miljoen en het is waarschijnlijk dat ook dit getal zal groeien. Hierbij moet ook nog de kost van de politiebeveiliging geteld worden. Nochtans koos men er in Frankrijk voor om het grootschalige proces rond de Parijs-aanslagen wel in het gewone gerechtshof te Parijs te laten plaatsvinden, zo duiden ook de magistraten. Daar zouden ze de grote inkomhal – ‘la salle des pas perdus’, zoals ook het Brusselse justitiepaleis er nochtans een heeft, ombouwen. Hetzelfde Brusselse justitiepaleis heeft overigens al miljoenen nodig voor restauratiewerken.

Het kabinet van justitieminister Koen Geens (CD&V) reageerde alleen met te zeggen dat er nog geen exact bedrag kan worden gecommuniceerd over de kosten van het proces. “Maar de regering stelt de nodige middelen ter beschikking om dit proces correct te laten verlopen.”

Het dient overigens gezegd te worden dat de uitspraken over “nooit geld voor justitie” met flink wat zout genomen te worden. In vergelijking met onze buurlanden geeft België heel wat meer uit per capita aan justitie (rond de 1,75% van ons BBP), maar krijgt men een heel matige efficiëntie in ruil terug. Daar wees ook econoom Geert Noels op dit voorjaar.

Lees ook:

Slachtoffers aanslagen: Meer dan helft wacht op schadevergoeding