In Franstalig België is men er (al) uit: PS, MR en Ecolo hebben een regeerakkoord. Hoewel de drie partijen zich engageren voor een begrotingsevenwicht tegen 2024, komen er meer sociale woningen, gratis openbaar vervoer voor jongeren en senioren, een ambitieuzer cultuurbeleid en geen nieuwe belastingen. “Het is een regering die de objectieven van ecologisten, socialisten en hervormers verenigt”, citeert De Standaard PS-voorzitter Elio Di Rupo.

Zowel voor het Waals Gewest (bevoegd voor grondgebonden aangelegenheden) als de Franstalige Gemeenschap (bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden zoals onderwijs) klinken PS, MR en Ecolo zich aan elkaar vast. Hoewel het vooralsnog onduidelijk is wie de regeringen zal leiden – PS-voorzitter Di Rupo en of PS-kopstuk Paul Magnette – zal het in ieder geval een socialist zijn. “Wij hebben nu eenmaal 23 zetels”, verklaarde Di Rupo iets wat resulteert in de exit van huidig Waals minister-president Willy Borsus (MR).

Ofschoon er een akkoord is, moeten de drie partijen nog de goedkeuring krijgen van hun leden. Hoewel ecologisten en socialisten aanvankelijk alles uit de kast haalden om de liberalen niet mee aan boord te moeten nemen, betreft het volgens Di Rupo een progressief regeerakkoord. “Het is een regering die de objectieven van ecologisten, socialisten en hervormers verenigt. Maar ons programma is progressief. Met deze drie partijen […] gaan we voor ecologie en een economische omslag”, citeert De Standaard de PS-topman.

Ambitieus maar duur regeerakkoord

De toekomstige Franstalige regeringen komen met enkele opvallende maatregelen, weet VRT NWS. Enerzijds wil men geen nieuwe belastingen en een begrotingsevenwicht tegen 2024. Anderzijds zal het openbaar vervoer voor jongeren en senioren gratis worden, komen er 12.000 nieuwe sociale woningen bij, worden particulieren aangemoedigd om zonnepanelen te installeren en komt er 10 miljoen extra voor cultuurbeleid. Tevens moet de werkgelegenheidsgraad stijgen van 63,7 naar 68,7 procent.