De Orde van Vlaamse Balies heeft scherp gereageerd op de uitlatingen van Theo Francken (N-VA) gisteren. Francken reageerde misnoegd op het feit dat de Raad van State zijn besluit over een vreemdelingentaks vernietigde, maar volgens de Orde van Vlaamse Balies begrijpt Francken niets van de fundamenten van de rechtsstaat. 

Gisteren raakte bekend dat de Raad van State een koninklijk besluit van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) naar de prullenmand verwees. Francken verhoogde de kost voor het aanvragen van een verblijfsvergunning naar 350 euro, maar dat was volgens de Raad van State niet wettig. Op sociale media reageerde Francken scherp. Een “totaal verkeerd signaal” zei hij. 

Orde Vlaamse Balies: “Francken heeft werk niet behoorlijk gedaan”

Maar de Orde van Vlaamse Balies is niet opgezet met de uitspraken van Francken. “Wie toetert dat advocaten die hun plicht doen ‘handelaars in ijdele hoop’ zijn, bewijst daarmee niets te begrijpen van de fundamenten van de rechtsstaat, tenzij hij zou willen aanvoeren dat België het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet opzeggen en uit de Raad van Europa stappen”, klinkt het. 

Volgens de Orde van Vlaamse Balies heeft Francken zijn werk simpelweg niet goed genoeg gedaan. Ze stellen dat “de Raad van State alleen de wettelijkheid van een besluit onderzoekt, zodat het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan.”

Francken haalde op zijn beurt uit naar de Orde van Vlaamse Balies. “De advocatenorde FR en NL kijken al jaren weg van de grote proceduremisbruiken van advocaten vreemdelingenrecht. Het kost de overheid tientallen miljoenen per jaar. Uitkomst bijna altijd negatief voor de verzoekende vreemdeling. En dan morele lesjes geven over de rechtsstaat…”