De Zweedse partijen bespreken, zo weet de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak, een halvering van het aantal uren godsdienst in het secundair onderwijs. Ook het Katholiek Onderwijs zou onder deze maatregel vallen. De liberalen zouden met dat voorstel hun antiklerikale agenda willen doordrijven terwijl de Vlaams-nationalisten Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, een hak zouden willen zetten.

Slecht nieuws voor de katholieken: hangt het van Open Vld en N-VA af, dan dreigen katholieke scholen een belangrijk onderdeel van hun identiteit te verliezen. Zo pleiten de twee partijen voor een halvering van het aantal lesuren godsdienst, waardoor leerlingen – waarbij de kennis over het katholicisme al niet al te groot is – (nog) minder in aanraking komen met het rooms-katholicisme. Hangt het van de liberalen af, dan staat godsdienst een uur af aan LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie); een zogenaamd ‘neutraal’ filosofisch onderricht waarbij alle religies worden besproken. Voor de liberalen is dit, de vervanging van katholieke godsdienst door LEF, een trofeetje voor de vrijzinnige achterban.

In plaats van LEF willen de Vlaams-nationalisten een extra uur Nederlands. Opmerkelijk: vorig jaar schrapte het katholiek onderwijs – net onder impuls van Lieven Boeve – een uur Nederlands, een beslissing die allerminst in goede aarde viel bij de N-VA. Dat Boeve nu een uur godsdienst zou moeten schrappen, zou volgens Doorbraak voor hem een publieke vernedering” zijn. 

Kan CD&V zich verzetten?

Formeel hebben de christendemocraten zich verzet tegen de voorstellen van Open Vld en N-VA. De vraag is echter hoe sterk het verzet van CD&V zal zijn. Zo zouden de christendemocraten, althans volgens Doorbraak, zich eveneens moeten verzetten tegen een voorstel om minder middelen naar de koepels te laten vloeien. Een uur meer of minder godsdienst zou dan pas op de tweede plaats komen.