Hoewel Vlaanderen nog niet (eens) in de buurt komt van het Belgische begrotingstekort van 11,8 miljard euro, kijkt de Vlaamse regering in 2020 bij ongewijzigd beleid tegen een deficit van 500 tot 600 miljoen euro aan. Het precieze cijfer zal, volgens de krant De Morgen, volgende week worden bekendgemaakt.

Het Monitoringscomité, de groep topambtenaren die de budgettaire (on)gezondheid van België opvolgen, had begin deze week nieuwe langetermijnvooruitzichten voor de Belgische begroting klaar. Dat bracht weinig goed nieuws. Naar 2024 toe zal de begroting bij onveranderd beleid zo’n 11,8 miljard tekortschieten. Ook Vlaams loopt niet alles van een leien dakje. Zo stelt de woordvoerder van Vlaams formateur Jan Jambon dat de Vlaamse begroting, bij onveranderd beleid, met 500 à 600 miljoen euro in het rood zal gaan. Voormalig minister van Begroting, Bart Tommelein (Open Vld), stelde voorheen evenwel dat de volgende Vlaamse regering op overschotten zou kunnen rekenen.

Slechtere economische omstandigheden doen deze overschotten evenwel verdwijnen. Zo zal de Belgische economie, althans volgens het Planbureau, niet met de eerder voorspelde 1,3 procent maar met 1,1 procent groeien. De exacte omvang van het deficit zal normaliter volgende week worden bekendgemaakt, weet De Morgen. Saillant detail: volgens de krant De Tijd zitten de uitgaven voor de Antwerpse Oosterweelverbinding niet mee in dit bedrag.

Slecht nieuws voor onderhandelaars

Hoe dan ook zijn de cijfers slecht nieuws voor de onderhandelaars, die noodgedwongen zullen moeten besparen. “De begroting is zeker nog een belangrijke oefening”, liet Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten eerder deze week al optekenen. Langs de andere is het zoeken naar zo’n half miljard niet onmogelijk op een begroting van meer dan 47 miljard euro. (Budgettair) problematischer worden de maatregelen die informateur Bart De Wever (N-VA) voorstelde, zoals het terugdringen van de wachtlijsten in de zorg.